Biologische pastorale

Na een scharrelbestaan huppelen dieren gelukkig naar de slacht om vlees achter te laten dat gezonder is dan dat van hun samengepakte soortgenoten. Dat is de pastorale achter de biologische landbouw. Maar volgens een rapport van het ministerie van Landbouw is biologisch vlees niet vanzelfsprekend gezonder voor de eter. Biologische kippen, varkens en koeien krijgen weliswaar minder krachtvoer, antibiotica en andere diergeneesmiddelen toegediend, maar in de wei verschuilt zich de ziekmakende `campylobacter' en zelfs de lintworm. De darmziekte salmonella doet zich in eieren van scharrelkippen niet minder en misschien wel vaker voor dan aan de lopende band. Biologische kalveren krijgen eerder para-tbc, mogelijk oorzaak van de chronische darmziekte van Crohn. `Natuurlijke' diermest kan de darmziekte Coli-E over planten verspreiden.

Vroeger was alle vlees naar huidige begrippen biologisch en kregen eters er allerlei ziekten van. Aan steriliteit grenzende hygiëne maakt vlees eten ongevaarlijker dan het ooit was. Wie biologisch eet, doet het niet voor zijn eigen gezondheid, maar voor het dier en voor het milieu. Goed gaar maken verdrijft alle wormen en bacterieën. Net als vroeger.

    • Maarten Huygen