Beleggen of besparen?

Wie wil reserveren voor de lange termijn en enig risico accepteert, kan in aandelen, obligaties of beleggingsfondsen beleggen. Belastingbesparing lijkt de belangrijkste drijfveer te zijn.

Met ingang van 1 januari 2001 zijn rente en dividend in box 3 belastingvrij. Het vermogen zelf wordt in box 3 met 1,2 procent belast na de algemene vrijstelling van 38.785 gulden per persoon. Daarnaast zijn er nog extra vrijstellingen. Fiscaal erkende groenfondsen zijn tot 103.539 gulden per persoon in box 3 vrijgesteld van de rendementsheffing. Dezelfde vrijstelling geldt voor durfkapitaal; bijvoorbeeld leningen aan beginnende ondernemers. Tot 1 januari 2001 hadden vele beleggingsfondsen hun bestaan uitsluitend aan de fiscale voordelen te danken. De massale belangstelling voor dit soort fondsen betekende tevens het einde van hun succes. Hetzelfde dreigt te gebeuren met het `groene' beleggen.

1 Sparen voor korte termijn:

Wie op korte termijn geld voor een grote uitgave nodig heeft, kan beter geen beleggingsrisico nemen en kiezen voor een spaarrekening. Het loont de moeite om te zoeken naar een spaarrekening met zo hoog mogelijke rente en weinig opnamebeperkingen. Deze moeite kan al snel tot een betere opbrengst leiden. Alle rente boven vier procent valt buiten de rendementsheffing en is onbelast.

2 Sparen voor lange termijn:

Wie zijn spaargeld gedurende vele jaren niet hoeft aan te spreken, kan met meer risico in obligaties, aandelen, onroerend goed of beleggingsfondsen beleggen. Het rendement, zoals rente, dividend en huur, is onbelast. Het vermogen zelf wordt geacht vier procent rendement op te brengen, waarover in box 3 dertig procent belasting wordt geheven. Hoe hoger het nettorendement, hoe meer daarvan onbelast blijft.

3 Beleggingsfondsen met hoog rendement:

Met ingang van het nieuwe belastingsysteem verschenen de zogenaamde hoogrendementfondsen op de markt. Dit zijn beleggingsfondsen in obligaties of aandelen, waarbij vooral de hoogte van de rente of het dividend telt. Beleggen is echter een kwestie van rendement en risico. Als het obligatiefonds investeert in obligaties, waarmee door middel van een hoge rente geld uit de markt wordt gehaald, kan de rente-uitkering en de aflossing in gevaar komen. Kredietbeoordelaars, zoals Moody's en Standard & Poor beoordelen de solvabiliteit van de onderneming die de lening uitgeeft. De beste aanduiding is AAA. Speculatieve leningen en de zogenaamde junkbonds worden aangeduid met een enkele B of C-combinatie. Op deze leningen wordt een hoge rente vergoed, omdat er een veel hogere kans bestaat dat de lening niet afgelost wordt. Op aandelenfondsen wordt vaak een hoog dividend gegeven als de koers van de aandelen stabiel blijft. Dit kan het geval zijn bij bedrijven waarvan weinig groei verwacht wordt.

4 Beleggen en sparen met weinig zorgen:

Beleggen en sparen is mogelijk zonder dat dit tot een dagvullend programma leidt en waarbij het risico beperkt blijft. Dit kan door een spreiding aan te brengen in de tijd dat men belegt en door in verschillende categorieën te beleggen. Dit houdt in dat een spaarrekening de beste keuze voor de korte termijn is. Wie langer de tijd heeft, kan daarnaast kiezen voor obligaties met een goede rating en verschillende aflosdata of een obligatiefonds met beperkt risico. Voor de lange termijn is de geleidelijke opbouw van een beursgenoteerd wereldwijd beleggend aandelenfonds een goede aanvulling. De geleidelijke aankoop van participaties in een beleggingsfonds, voor een vast bedrag per maand of kwartaal, voorkomt dat in één keer op een hoge koers wordt aangekocht. Bij deelname aan een wereldwijd beleggend aandelenfonds vermijdt men tevens het probleem van de keuze tussen de zeer vele gespecialiseerde beleggingsfondsen. Het bespaart bovendien de kosten van veelvuldige aan- en verkoop.

5 Beleggen in verzekering:

Verzekeringen zijn ooit bedacht voor risico's die niet zelf gedragen kunnen worden. Wie niet wil dat zijn financieel afhankelijke naasten onverzorgd achterblijven, kan zich beperken tot een risicoverzekering, die bij voortijdig overlijden aan de nabestaanden uitkeert. Wie daarnaast wil beleggen voor extra kapitaal voor de oude dag, kan dit met veel lagere kosten beter zelf regelen. Bij het geleidelijk deelnemen aan een goed gespreid beleggingsfonds, bijvoorbeeld eens per maand voor een vast bedrag, heeft men bovendien meer vrijheid over het kapitaal te beschikken.

    • Marja Weeda