Rest Volendams college overleeft motie

Niet één partij steunde gisteravond in de Volendamse gemeenteraad de motie van GroenLinks waarin het vertrek van alle wethouders werd geëist. Burgemeester IJsselmuiden maakte harde grappen.

Het was gisteren de laatste raadsvergadering voor burgemeester F. IJsselmuiden en wethouder W. Visscher van Edam-Volendam. Er zou gediscussieerd worden over het rapport dat Polak en Versteden twee weken geleden publiceerden over de brand in café 't Hemeltje op 1 januari. Daarbij vielen dertien doden en raakten tientallen jonge mensen zwaar gewond. Maar door de strakke leiding van IJsselmuiden bleef het gisteravond bij een lange serie monologen van de fractievoorzitters, met aan het eind van de vergadering twee moties van GroenLinks die allebei werden weggestemd. ,,U geeft maar op één van mijn 23 vragen antwoord'', riep fractievoorzitter Klapper van GroenLinks boos. ,,Vind ik nog veel'', zei IJsselmuiden.

IJsselmuiden en Visscher besloten twee weken geleden op te stappen omdat ze zich politiek verantwoordelijk voelden voor wat Polak en Versteden in hun rapport hadden vastgesteld: het gemeentebestuur van Edam-Volendam was jarenlang veel te traag bij het nemen van maatregelen die café's en restaurants brandveilig moesten maken. Volgens Versteden en Polak lag dat vooral aan wethouder C. Schilder van Volendam '80, tot januari 2000 lid van het College van B&W. Die hield, schreven Polak en Versteden, ,,bewust vast aan de lijn dat regels niet werden uitgevoerd''. De aanstelling van een medewerker brandpreventie werd bijvoorbeeld eindeloos uitgesteld.

Ex-wethouder Schilder, nu raadslid, had zich goed voorbereid op de vergadering van gisteravond. Hij zei dat hij zich, uit zijn hoofd verwijzend naar talloze brieven, data en notulen, ,,never nooit'' had verzet tegen de aanstelling van een medewerker brandpreventie. Hij vroeg zich af hoe hij in zijn eentje ook maar íets had kunnen tegenhouden, in een College met drie CDA-wethouders en maar twee wethouders van zijn eigen partij. Hij vond dat het gemeentebestuur juist de grootste fouten had gemaakt in het jaar dat hij al weg was: 2000. Waarom werd café 't Hemeltje, waar de regels aantoonbaar werden overtreden, niet tot sluiting gedwongen?

Maar niemand uit de raad reageerde op Schilders woorden, en IJsselmuiden ook niet. ,,Ik ga er niet op in'', zegt hij bij de beantwoording van de vragen. De andere partijen in de raad blijven alleen herhalen dat Volendam '80 de schuld heeft van de politieke cultuur van gedogen die, indirect, tot de ramp leidde. Klapper van GroenLinks dient twee moties in: één waarin hij het vertrek eist van de raadsleden van Volendam '80 en één waarin hij het vertrekt eist van de drie wethouders die níet opstapten na het rapport van Polak en Versteden. ,,Zij zijn ook politiek verantwoordelijk'', zei hij. Over de eerste motie zegt IJsselmuiden dat die staatsrechtelijk niet kan, raadsleden kunnen andere raadsleden niet wegsturen, dat moet de kiezer doen. ,,Al vind ik ook'', zegt hij, ,,dat Volendam '80 nou eens moet ophouden''. Op de tweede motie wil wethouder M. Smit van de PvdA reageren. Die heeft er tot deze week over nagedacht of hij weg moest gaan, zegt hij. Hij doet het niet omdat hij ook bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft, niet alleen politieke. ,,Het is te ingrijpend als het hele College opstapt.''

Klapper is tevreden met het antwoord van Smit. ,,Maar toch'', zegt hij. ,,moeten jullie allemaal weg.'' Hij krijgt niemand uit de raad achter zich, ook niet de leden van Volendam '80 die meteen na de brand al het vertrek van het hele College eisten. Fractievoorzitter W.Keizer van Volendam '80 zegt dat zijn partij het rapport van Polak en Versteden niet serieus neemt. Hij wil wachten op het rapport van de commissie Alders, die voor de rijksoverheid de oorzaak van de ramp onderzoekt.

Voor de motie waarin het vertrek van Volendam '80 uit de raad wordt geëist krijgt Klapper alleen Gemeentebelangen achter zich. ,,Iedereen blijft dus gewoon zitten'', roept Klapper na de vergadering. ,,En dat wil hier de politieke cultuur veranderen!''

    • Jannetje Koelewijn