`Rapport Bossche rellen deugt'

Het onderzoek naar de rellen in Den Bosch en de bestuurlijke reactie daarop was wel degelijk onafhankelijk. Het Crisis Onderzoek Team (COT) is volgens burgemeester A.Rombouts niet vervallen in een dubbelrol van adviseur en onderzoeker.

Rombouts zei dat gisteravond tijdens een vergadering van de raadscommissie bestuurlijke zaken. Daarin zitten de voorzitters van de elf fracties in de Bossche gemeenteraad. De fractievoorzitters hadden kritische vragen over de rol van het COT en de totstandkoming van het onderzoeksrapport.

Een politiek oordeel over het optreden van de burgemeester tijdens de rellen geven de fracties volgende week donderdag. Dan spreekt de voltallige gemeenteraad zich uit over de rellen die ontstonden nadat de politie een inwoner doodschoot. De politie heeft inmiddels 104 relschoppers aangehouden.

Tijdens de vergadering werden vraagtekens gezet bij de objectiviteit van het COT dat geleid wordt door de Leidse hoogleraar U. Rosenthal. De driehoek – burgemeester, korpschef en hoofdofficier van justitie – had opdracht geven tot het onderzoek. De gemeenteraad had geen inspraak bij het opstellen van de onderzoeksopdracht en het COT zou behalve onderzoeker ook adviseur van diezelfde driehoek zijn geweest. Rombouts en Rosenthal benadrukten dat van echte advisering geen sprake was.

Rosenthal blijkt zichzelf gemeld te hebben bij het begin van de rellen. ,,Mijn mensen zijn al in de stad. Als u me nodig heeft hoor ik van u'', liet hij per fax weten. Aanvankelijk wilde de driehoek Rosenthal laten adviseren, maar dat werd al snel een opdracht tot onderzoek naar de rellen. Rombouts: ,,Hij heeft ons slechts één spontaan tipje gegeven. We moesten oog hebben voor een regelmatige persvoorlichting. Dat was alles.''

Rombouts sprak gisteren ook het verwijt tegen dat de hoogleraar zijn eigen opdracht had mogen schrijven en vroeg de fractievoorzitters toch vooral vragen te stellen over de boodschap en niet over de boodschapper. Rombouts ging niet in op de vraag om de gemeenteraad, desnoods vertrouwelijk, de concepten van het COT-rapport te laten zien. Hij gaf wel toe dat er in het rapport ,,enkele feitelijk onjuistheden'' waren veranderd op gezag van de driehoek.

Rombouts: ,,Bovendien zijn er wat onnodigheden uitgehaald. Om u een voorbeeld te geven: het woord achterstandswijk is vervangen door aandachtsgebied.''

De fractie van Bosch Belang, die hoogleraar criminologie W. de Haan uit Groningen de kwaliteit van het COT-rapport wil laten bekijken, kreeg van de burgemeester te horen: ,,Ik gun u dat graag, maar het gaat er toch om wat volksvertegenwoordigers er met hun gezond verstand en goede hart van vinden.''

Over zijn persoonlijk optreden zei Rombouts dat hij er spijt van heeft dat hij tijdens de rellen een paar keer niet in het crisiscentrum was. Rombouts ging naar een etentje in Amsterdam, was bij het kerstconcert in de Sint Jan en reisde af naar een televisieprogramma. Telkens keerde hij vroegtijdig terug. Rombouts benadrukte dat uit het COT-rapport de conclusie getrokken kan worden dat het bestuurlijk optreden ,,op veel punten'' goed is geweest.