Ramsj

C.M.J. Sicking (vert.): Leden van de jury. Paperback, Atheneum – Polak & Van Gennep 1995, van ƒ45,95 voor ƒ19,90. De Slegte.

In dit verzorgd uitgegeven boek zijn beroemde pleidooien van Gorgias, Antifon, Lysias, Isaios, Isokrates, Demosthenes en Aischines vertaald en toegelicht. De eerste druk verscheen in 1969 in twee delen onder de titel Antieke pleidooien. Gerard Koolschijn vatte de beroemdste tekst uit de Griekse oudheid, de Ilias van Homerus, samen in vijf akten. Dit boek, eveneens van Atheneum – Polak & Van Gennep, is afgeprijsd van ƒ40,– voor ƒ16,90.

    • Ewoud Sanders