Ramsj

Colin Platt: The Atlas of Medieval Man. Paperback, St. Martin's Press 1979, van ƒ59,80 voor ƒ29,50. De Boekenmarkt Den Haag.

In vijf hoofdstukken geeft deze `atlas' een beeld van de ontwikkelingen in de westerse geschiedenis, kunst en architectuur tussen 1000 en 1500. Ieder hoofdstuk behandelt een periode van grofweg honderd jaar. Er staan honderden kleine kaartjes en andere illustraties in. Het drukwerk (gedaan in China) laat te wensen over.

    • Ewoud Sanders