NMa en huisartsen bereiken akkoord

De huisartsen staken onder druk van de kartelwaakhond NMa hun vestigingsbeleid en hun gezamenlijke afspraken over tarieven. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft gisteren bekendgemaakt daarover een akkoord te hebben bereikt met de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV).

,,Het betekent niet dat er morgen meer huisartsen zijn, maar ik verwacht wel dat meer huisartsen zich de komende jaren in bijvoorbeeld de Randstad zullen vestigen'', zei directeur-generaal A.W. Kist van de NMa gisteren bij de toelichting op het jaarverslag. Het maximumtarief voor huisartsdiensten blijft gehandhaafd, omdat deze wettelijk is geregeld. Kist verwacht de komende tijd in de zorgsector meer akkoorden zoals met de artsenvereniging te zullen sluiten.

De overheid bepaalde in 1992 in de Ziekenfondswet, dat ook in de medische sector de marktwerking zijn intrede moest doen. Volgens Kist is de NMa echter gestuit op talloze regelingen, ,,die de marktwerking doorkruisen'', zoals bij de huisartsen, de fysiotherapeuten en de psychologen. ,,We daarover zelf tientallen klachten ontvangen en bovendien krijgt de Consumentenbond veel klachten'', zei Kist. Veel klachten komen van zogeheten `nieuwe toetreders', pas afgestudeerde medici die en praktijk willen vestigen maar daarin worden belemmerd door de gevestigde orde.

Zo is de waarnemingsregeling van huisartsen volgens Kist een drempel voor nieuwe toetreders: ,,Een arts wordt soms niet toegelaten tot een waarnemingsregeling en kan dan feitelijk geen praktijk beginnen.'' Dit vestigingsbeleid is met onmiddellijke ingang al vervallen. De huisartsen krijgen daarnaast tot 1 januari 2002 de tijd om op een nieuwe manier over de tarieven te onderhandelen. Kist verwees naar de commissie-Tabaksblatt, die onlangs een rapport heeft geschreven over het huisartsentekort: ,,Er is geen absoluut tekort aan huisartsen, maar wel aan praktiserende huisartsen. Het lijkt er dus op dat de toetredingsdrempels te hoog zijn.''