Lief en leed op de Betwuwe

Een arts gaat op huisbezoek bij meneer en mevrouw Bullee, een ouder boerenechtpaar. Zij is herstellende van een operatie en kan de steun van haar man niet missen. Maar Bullee kampt zelf ook met gezondheidsproblemen. Elke ochtend heeft hij last van zijn borst. Zodra de de pijn weggetrokken is, kan hij de hele wereld aan. ,,Ik zou zo de vierdaagse kunnen lopen'', zegt hij. De huisarts wil hem Bullee geloven, maar neemt hem in de stal naast de boerderij toch even apart. Of het geen goed idee is eens langs te komen op het spreekuur, want hij loopt soms te hard van stapel.

Zo begint vanavond de achtdelige EO-serie Plattelandsdokter over een kleine plattelandsgemeenschap. De formule is even eenvoudig als doeltreffend: we kijken mee over de schouder van een huisarts en leren zo de bewoners van het Betuwse dorp Asperen kennen. Thema's: geboorte en sterven, lief en leed.

Het gaat overigens om een hernieuwde kennismaking. Want het is alweer de derde keer dat de wederwaardigheden van plattelandsdokter Van der Steen worden gevolgd. De eerste twee reeksen, uitgezonden in 1994 en 1998, oogstten veel lof voor de authentieke aanpak. Reality-tv op z'n best, niet in het minst door de persoon van Van der Steen, zo luidde de kritiek.

Dat klopt in grote lijnen nog altijd. Wellicht hadden nieuwe kijkers nog een introductie kunnen krijgen. Zo wordt op het ene moment meneer Van Herwaarden geïntroduceerd, een oude man die last heeft van vaatvernauwing. ,,Hij leeft biologisch op een vulkaan'', zegt Van der Steen. Vrijwel direct daarna zien we hoe Van Herwaarden ten grave wordt gedragen. Dan pas dringt het door dat het aanvankelijk om oude beelden ging, die als doel hebben om het verwerkingsproces van de weduwe Van Herwaarden in te leiden. Haar zien we later terug in een gesprek met de huisarts over de wijze waarop haar man stierf.

Praten, luisteren en vragen, is sowieso een sterke kant van Van der Steen. Met Janny Lovers bijvoorbeeld. Zij komt bij de dokter met het verzoek haar door te verwijzen voor een sterilisatie. Als moeder van vijf kinderen heeft ze het bevallen ,,wel gehad''. Omdat de pil die zij slikt kennelijk niet betrouwbaar is, wil zij gesteriliseerd worden. Waarom zij en niet haar man Karst, vraagt de kijker zich af. Door de goede vragen te stellen. krijgt Van der Steen de overwegingen van de Lovers snel boven tafel. Hij gaat akkoord.

Dat roept bij de documentairemakers kennelijk vragen op. Vindt de gelovige dokter Van der Steen het dan niet moeilijk om een verwijsbrief voor sterilisatie uit te schrijven? Zijn antwoord kenschetst hem ten voeten uit: hij denkt niet in algemene termen. ,,Ik kijk naar een bepaald persoon, in een bepaalde relatie, in een bepaalde context. Bij Janny en Karst Lovers heb ik er geen enkele moeite mee om door te verwijzen.''

De serie gaat dus expliciet over mensen, worstelende mensen, levende mensen. Altijd boeiend, voor alle gezindten.

De plattelandsdokter, EO, Ned.2, 19.30-19.55u.

    • Jacques de Groot