Klachtenregeling bij magistraten

Burgers die zich onheus bejegend voelen door een rechter of een officier van justitie kunnen zich daarover binnenkort officieel beklagen. De rechtsprekende macht en het openbaar ministerie, ofwel de zittende en de staande magistratuur, introduceren beide een klachtenregeling. De magistratuur verspreidt op afzienbare termijn een publieksbrochure in de paleizen van justitie, waarin staat hoe een klacht moet worden ingediend en wordt afgehandeld.