FNV naar rechter om KLM-roosters

FNV Bondgenoten stapt naar de rechter omdat de KLM wettelijke afspraken over deeltijdwerk niet nakomt. In een kort geding op 25 april wil de bond afdwingen dat vooral het kantoorpersoneel in deeltijd kan kiezen voor vier werkdagen van negen uur. Aanvragen daartoe worden geweigerd, aldus de bond, die eraan toevoegt dat de KLM daarmee bestaande CAO-afspraken schendt. KLM ontkent de wet te overtreden. Tegen de luchtvaartmaatschappij loopt verder een bodemprocedure over eenzelfde soort klacht van het grondpersoneel.