Extra's openbaar vervoer helpen niet

Grote investeringen in het openbaar vervoer in de Randstad zullen weinig invloed hebben op het totale autogebruik in Nederland. Ook met snellere verbindingen is het openbaar vervoer vaak trager dan de auto. Dit staat in het rapport `Who's afraid of red, green and blue' van het Milieu- en Natuurplanbureau naar de effecten van de Vijfde Nota over de ruimtelijke ordening. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van VROM.

Door te investeren in het openbaar vervoer neemt het gebruik ervan met de helft toe tot het jaar 2020. Zonder extra investeringen bedraagt de groei zo'n 10 tot 15 procent. Maar doordat veel meer reizigerskilometers worden afgelegd met de auto, leiden die investeringen nauwelijks tot een afname van het totale autogebruik, voorspelt het planbureau (een samenwerkingsverband van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Op voorstel van minister Pronk heeft het kabinet besloten om per 1 januari 2002 een onafhankelijk Ruimtelijk Planbureau op te richten, ter versterking van de ruimtelijke ordening in Nederland. Het bureau zal onder meer de ruimtelijke effecten van maatschappelijke ontwikkelingen volgen. De minister van Ruimtelijke Ordening wordt verantwoordelijk voor het nieuwe bureau.