Dierenartsen: geen gezonde biggen doden

Dierenartsen zullen in de mond- en klauwzeercrisis principieel niet meewerken aan het massaal doden van gezonde biggen wegens ruimtegebrek in overvolle stallen.

Hooguit zullen de dierenartsen meewerken aan het aborteren van pas drachtige zeugen. Daaraan moet dan wel een fokverbod zijn gekoppeld.

Dit zegt Elsbeth Noordhuizen-Stassen namens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMD), de landelijke vereniging van dierenartsen. Noordhuizen-Stassen is hoogleraar relatie mens-dier aan de universiteit van Utrecht en lid van de commissie-ethiek van de KNMD.

Als gevolg van het vervoersverbod en het exportverbod voor vlees puilen de varkensstallen uit. De nood bij varkenshouders is groot, stelt LTO-Nederland. ,,De varkenshouders zitten muurvast. Het loopt letterlijk en figuurlijk over de hokken.'' De Nederlandse Vakbond van Varkenshouders (NVV) stelt dat tachtig procent van alle biggen de afgelopen vijf weken niet `geplaatst' kon worden. Het gaat om anderhalf miljoen biggen. Deze moeten volgens NVV-voorzitter Wien van den Brink zo snel mogelijk uit de stallen gehaald worden.

De vakbond heeft minister Brinkhorst (Landbouw) gevraagd om een opkoopregeling. Die opkoopregeling komt er vermoedelijk vanaf volgende week. Een deel van de varkens kan worden geslacht en afgezet op de binnenlandse markt, een ander deel van het vlees kan worden ingeblikt. Wat er daarna aan jonge biggen overblijft, kan het beste worden gedood, vindt varkenshouder Van den Brink. Dat dierenartsen daar weinig voor voelen, is ,,niet slim'',aldus Van den Brink. ,,Je gaat geen biggen houden waarvan je weet dat je ze moet vernietigen.'' Aborteren van pas drachtige zeugen is niet afdoende, meent de NVV.

Tijdens de varkenspestepidemie in 1997 werden jonge biggen massaal gedood. Destijds gold tijdens het euthanaseren enige tijd geen fokverbod. Theo Lam, bestuurslid van de KNMD: ,,Dat doen wij niet meer. Toen kwam het voor dat aan de ene kant van de stal een toom biggen van een zeug geboren werd terwijl wij aan de andere kant van de stal het tweede toom inspoten met euthanasaat.'' Ook nu is nog geen fokverbod ingesteld. Een fokverbod heeft alleen zin als de vervoers- en exportverboden maandenlang aanhouden. De draagtijd van zeugen is 114 dagen.

Het aborteren van drachtige zeugen komt wat de KNMD betreft pas aan de orde als alle andere alternatieven voor het creëren van ruimte zijn uitgeput. Bij het aborteren gaat het om embryo's van 35 tot 40 dagen oud, stelt hoogleraar Noordhuizen-Stassen, en niet om foetussen waarbij al orgaanvorming heeft plaatsgehad. De KNMD sluit niet uit dat dierenartsen toch ,,incidenteel'' gezonde varkens zullen doden om de nood in de stallen te lenigen.

De KNMD kwam september vorig jaar met een zogenoemd collectief standpunt waarin staat dat dierenartsen in principe niet meedoen aan het massaal doden van gezonde dieren.