Alleen ruimen helpt tegen MKZ

Alleen het preventief ruimen van vee op grote schaal kan de MKZ-epidemie snel de kop indrukken. Zelfs als er alleen sprake is van een verdenking, moet dat in een ring van ten minste anderhalve kilometer gebeuren.

Dat concluderen drie Britse onderzoekers in het gezaghebbend wetenschappelijk tijdschrift Science, dat volgende week verschijnt. Zij baseren hun bevindingen op een studie van het verloop van de huidige MKZ-uitbraak in Groot-Brittannië. Deze staan haaks op het groeiende verzet in Nederland tegen preventieve ruimingen. Vanmorgen nog voerde de mobiele eenheid een charge uit in Kootwijkerbroek op de Veluwe, waar naar schatting honderd actievoerders opnieuw blokkades hadden opgeworpen om te protesteren tegen het ruimen van vee rond een besmet bedrijf. De ME trad op toen de actievoerders via weilanden naar de boerderijen gingen waar medewerkers van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) de ruimingen uitvoeren. De actievoerders hadden bij de blokkade uit protest dode dieren in bomen gehangen.

Het kabinet besloot gisteren de 54.000 runderen die in de afgesloten driehoek tussen Deventer, Zwolle en Apeldoorn zijn ingeënt, toch te laten vernietigen. Minister Brinkhorst (Landbouw) stelde dat voor, na een week lang te hebben overwogen de runderen te laten leven voor binnenlandse consumptie. De richtlijnen van de EU laten dat toe op voorwaarde dat voor ten minste één jaar geen export uit het gebied plaatsheeft.

Volgens Brinkhorst zijn de economische en sociale gevolgen daarvan voor een groot aantal veehouders te ingrijpend. Hij volgt daarmee het advies van land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland, die eerder deze week al adviseerde tot ruiming over te gaan, ondanks felle protesten in de regio. In de Tweede Kamer stemde een meerderheid van PvdA, VVD en D66 gisteren in met het besluit en bleef de oppositie bij haar verzet. Premier Kok sprak gisteren van ,,een harde, maar onvermijdelijke beslissing.''

Brinkhorst kondigde aan dat tijdens de paasdagen geen ruimingen plaatshebben bij boeren die uit religieuze overwegingen daar bezwaar tegen hebben. Rond de besmette bedrijven in Anjum en Ee (Noord-Friesland) worden noodvaccinaties uitgevoerd bij de dieren van 67 bedrijven in een straal van twee kilometer rond de besmette bedrijven. De dieren worden later vernietigd.

Het leger verleende vanmorgen in Friesland de politie assistentie met 50 man bij het afzetten van het gebied rond Anjum en Ee. De luchtmacht stelt de vliegbasis Leeuwarden open voor instructie en als uitvalsbasis voor 35 inentingsteams.

VEEZIEKTE pagina 2