Zalm wil maximaal 5 miljard verdelen

Minister Borst (Volksgezondheid) krijgt volgend jaar ongeveer 2,2 miljard gulden extra voor nieuw beleid. Haar collega Hermans (Onderwijs) krijgt naar verwachting 1,7 miljard gulden extra. Beide ministers hadden veel hogere bedragen geclaimd.

Dat hebben bronnen rond het kabinet bevestigd. Hoewel de besprekingen nog niet zijn afgerond, houdt Financiën vooralsnog vast aan maximale extra uitgaven van 5 miljard gulden bovenop de begroting. Naast Borst en Hermans kunnen ook de andere ministers op (kleine) extra's rekenen, samen ter grootte van 1,1 miljard gulden.

Hermans en Borst zouden vanmiddag na afloop van de ministerraad afzonderlijk met het `begrotingsduo' Zalm (Financiën) en Kok (Algemene Zaken) spreken. Kok, zelf oud-minister van Financiën, zou volgens ingewijden Zalms voorstellen onverkort steunen, wat het voor de overige ministers moeilijker maakt meer extra's los te krijgen. Minister Hermans weigerde gisteren nog te accepteren dat hij minder zou krijgen dan Borst. Maandag weigerde Borst haar eerder ingediende claim van een kleine 6 miljard gulden te verlagen.

Naar verluidt probeert minister Zalm dit jaar voor het eerst ook de nog resterende inkomstenmeevaller nu al te verdelen. Gewoonlijk wordt dat pas in augustus gedaan. Maar om een `gunstiger' beeld te scheppen, betrekt Zalm die inkomstenmeevaller (2 miljard gulden) nu in de discussie over de uitgaven. De lastenverlichting zal worden ingezet op terreinen die ,,aansluiten bij de uitgavenwensen van de verschillende ministers'', aldus een ingewijde.

Inclusief de inkomstenmeevaller is er in totaal nu zo'n 7 miljard gulden te verdelen bij de voorjaarsnota. Omdat nog niet alle ministers formeel akkoord zijn met de verdeling, zal het kabinet naar verwachting pas op 29 april een definitieve beslissing nemen.

Met de extra intensiveringen voor 2002 komt het totaal aan extra's voor de gehele kabinetsperiode (sinds 1998) op ruim 21 miljard gulden. Onderwijs en zorg hebben daarvan respectievelijk ruim 6 en ruim 9 miljard gulden gekregen. De inkomstenmeevaller, die gebruikt wordt voor lastenverlichting en staatsschuldaflossing, bedraagt over dezelfde periode ruim 30 miljard gulden. Daarvan is het grootste deel (een kleine 22 miljard) naar aflossing van de staatsschuld gegaan.