Studie dieselkorting

De Europese Commissie gaat de korting op de dieselaccijns die Nederland, Frankrijk en Italië vorige herfst toekenden aan transportbedrijven, kritisch onder de loep nemen. De korting werd toegekend om de sterk gestegen dieselprijs enigszins te compenseren. Brussel wil nagaan of de drie landen met deze maatregel de regels voor vrije concurrentie binnen de Europese Unie hebben overtreden.

Begin dit jaar bereikten de Europese ministers van Transport overeenstemming over de accijnskorting gedurende een periode van extreem hoge olieprijzen, op voorwaarde dat de regeling binnen twee jaar weer geleidelijk wordt afgeschaft. Daarna moeten transportbedrijven dus weer de normale accijns betalen. De Europese Commissie zal ook een Spaanse belastingkorting voor de agrarische sector, bedoeld als compensatie voor de hoge prijs voor dieselolie, onder de loep te nemen.