Rabo op de bres voor geplaagde boeren

,,Het eerste doel van de inzamelingsactie is morele steun te geven'', zegt H. Linsen van stichting `Geef de MKZ-boeren toekomst'. Zaterdag wordt de actie uitgebreid met een televisieprogramma maar nu al kan geld worden overgemaakt op een speciaal gironummer.

Het initiatief voor de actie is genomen door inwoners van Oenen, de gemeente waar op 21 maart, de eerste lentedag, het mond- en klauwzeervirus werd aangetroffen. De plaatselijke bevolking besloot een stichting op te zetten om de getroffen boeren financieel te ondersteunen. Sponsors zagen er wel wat in maar dan moest de stichting ,,meer body'' krijgen, aldus K. Dijkstra, die de inzamelingsactie in opdracht van de land- en tuinbouwor

ganisatie LTO Nederland in handen heeft genomen. Toen Stichting Het Loener Belang ging samenwerken met LTO, waren sponsors bereid geld te steken in het initiatief.

Eén van de sponsors is Rabobank, die de stichting met hand- en spandiensten bijstaat en tevens een giro- en bankrekeningnummer heeft geopend waarop alvast geld kan worden gestort. Het nummer is op alle afschriften vermeld die de bank aan haar klanten verstuurd. De stichting wordt inmiddels bijgestaan door een Comité van Aanbeveling dat soortgelijke initiatieven elders in het land probeert te bundelen. ,,Wat er met het geld gaat gebeuren is nog niet duidelijk omdat de omvang van de epidemie nog niet bekend is'', zegt Linsen van de stichting. ,,Er zijn boeren die bang zijn voor besmetting, er zijn boeren die weten dat hun dieren zullen worden afgemaakt. We willen met de actie laten weten dat ze niet alleen staan.''