Nekkramp op school

Na drie gevallen van nekkramp bij jonge kinderen van de St. Antoniusschool in Zundert, worden 54 kinderen en hun familieleden en enkele leerkrachten preventief medisch behandeld. In totaal gaat het om circa 250 mensen. Zij krijgen gedurende twee dagen antibiotica toegediend.

Dat is besloten in overleg tussen de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding, de huisartsen in Zundert en de GGD West-Brabant. De GGD coördineert de actie en geeft ook telefonisch voorlichting. Vanavond geeft het personeel van de school informatie aan de ouders.

De ziektegevallen dienden zich kort na elkaar aan. Twee kinderen uit de combinatiegroep 1 en 2 en een jongetje uit groep 3 zijn in het ziekenhuis opgenomen. Zij waren besmet met het in Nederland zelden voorkomende serotype B4P19.