NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Rond de Nederlandse Spoorwegen is het al vele maanden onrustig. Machinisten en conducteurs vrezen het `rondje rond de kerk', reizigers zijn bang voor weer een staking. Wat moet er van de Spoorwegen worden? Is de vrije markt wel geschikt voor een bedrijf met zo'n grote maatschappelijke functie? Achter het huidige conflict gaat een wereld van onzekerheid schuil. Bij alle partijen. `In deze schimmige situatie is volstrekt onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.'