Mond-en klauwzeer 2

Mark Kranenburg interpreteert het doortastende optreden van Brinkhorst optimistisch als een positief uitgevallen testcase van het nieuwe denken, de dirigerende overheid, Oostings culturele revolutie, oftewel – volgens mij – Van der Dunks strengheid. (Maar dan wèl achteraf).

Toch is het nog maar de vraag of je het zó zien moet; het gebrek aan doortastendheid van overheidsorganen in Enschede en Volendam en de doortastendheid van Brinkhorst inzake het mond- en klauwzeer hebben namelijk één ding gemeenschappelijk: beide zijn ingegeven door economische overwegingen en hangen samen met de algehele economisering in de samenleving en in het denken. In die zin wordt het oude beleid voortgezet.Het zal geen verbazing behoeven te wekken als aan het eind van de mond- en klauwzeerepidemie eerst bijvoorbeeld de thans tijdelijk gesloten kampeerboerderijen en andere economische objecten, en pas later de bossen, waarin, zonder enig economisch doel, uitsluitend gewandeld wordt, weer voor het publiek zullen worden opengesteld.

    • Joop Gerbranda Eindhoven