Mond-en klauwzeer 1

In NRC Handelsblad van 30 maart ondersteunt Mark Kranenburg de strategie van minister Brinkhorst voor de aanpak van MKZ en roemt hij zijn vasthoudendheid bij het uitvoeren van de maatregelen. Verwijzend naar het gebrek aan daadkracht bij bestuurders in Volendam en Enschede meent hij zelfs dat een standbeeld op zijn plaats zou zijn.

Wat minister Brinkhorst echter doet is pappen en nathouden om de bio-industrie na de crisis in leven te kunnen laten. Wel heel rigoureus pappen en rigoureus nathouden, maar toch. Het doel van al dat heftige gepap is het overeind houden van maatschappelijk ongewenste bedrijven om economische redenen met grote schade voor de maatschappij als geheel. En wat is daar anders aan dan wat de bestuurders in Enschede en Volendam deden? Nee, geen standbeeld voor minister Brinkhorst. Wel een andere baan.

    • Jan Tump