Kon Jezus zwaluwstaarten?

Als kind kon Jezus heel aardig met schriftgeleerden debatteren en musjes van klei in de lucht laten vliegen en later hielp hij vissers met vissen en deed hij allerlei andere wonderen, aldus de christelijke mythologie. Wanneer hij op zijn eerste tournee door Palestina zijn geboorteplaats aandoet, reageert het lokale publiek verbaasd: ,,Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria?'' (Evangelie van Marcus 6:3; in het Evangelie van Mattheus 13:55 wordt verteld dat zijn vader Jozef dit beroep uitoefende.) Maar waarom vermeldt geen enkele auteur in de bijbel hoe goed hij was als timmerman?

Al was Jezus slechts een van de vele sekteleiders om wie later verhalen zijn heengeweven, ook in historische fictie wil je realistische details. Timmerde Jezus huizen? Tafels en stoelen? Hobbelpaardjes? Hekken? Hoe verfijnd moest zijn techniek zijn? Kon hij schaven? Frezen? Boren? Kon Jezus zwaluwstaarten? Kortom, wat deed een tektwn precies?

Was hij beter in zijn vak dan zijn vader Jozef? Innovatiever? Of juist slechter – omdat hij eigenlijk liever met schriftgeleerden debatteerde? Omdat hij de wijde wereld wilde zien? Naar de Grote Stad Jeruzalem wilde? Of zelfs naar Rome? Maakte hij als een Harry Potter avant la lettre misbruik van zijn toverkracht en blies hij een wrakkig proefstuk op tot een modelvoorbeeld van meubelkunst?

Had Maria een meesterstuk van haar zoon Jezus op haar dressoir staan? Had zij eigenlijk wel een dressoir? En had Jozef dat getimmerd? Of misschien Jezus? Waren zijn andere broers ook timmerman? Wie was de beste? Jezus natuurlijk, zullen de christenen zeggen, maar waarom zwijgt hun mythologie daarover zo oorverdovend? Wel vermeldt die dat men de pasgeboren Jezus in een kribbe heeft gelegd. Heeft Jozef die voerbak nog even snel bijgewerkt, de splinters weggeschaafd?

Hielp Jezus de vissers behalve met vissen ook met timmeren? Aan zo'n houten bootje gaat vaak wat stuk. Een mast bijvoorbeeld. Hoe ging dat dan? ,,Jozef gooide zijn bijl neer'', staat er in het Evangelie van Jakobus. Hakte Jezus dus zelf een niet al te dikke ceder om? Of liet hij dat door houthakkers doen? Zaagde hij die boom af tot het juiste formaat en schaafde hij die vervolgens glad? Hoorde het verven of impregneren daarbij? Maakte hij die mast zelf aan de boot vast?

Was het timmerwerk in Palestina internationaal gezien van enig niveau? Werden Jozef en diens meesters beïnvloed door omringende volken, de Feniciërs bijvoorbeeld? En wat vonden ze van het Romeinse timmerwerk?

Het meest benieuwd zijn we natuurlijk naar het kruis. Van wat voor soort hout was dat gemaakt? Dezelfde waaruit ook masten werden vervaardigd? Was het geschaafd? Weliswaar waren de Romeinen destijds een stuk geciviliseerder dan al die volkjes in het Midden-Oosten, maar misschien wilden ze gekruisigden een beetje martelen en kozen ze paradoxaal genoeg juist vanuit hun hogere beschavingsniveau een ruwhouten kruis? Bewonderde Jezus in zijn hart de Romeinen, zoals veel Europeanen in onze tijd Amerikanen, vanwege hun militaire overwicht en technologische vernuft? Wat voor spijkers gebruikten de Romeinen en hielden ze de hamer op de juiste manier vast? Timmerlui die een leek met een hamer in de weer zien, plegen daar namelijk altijd kritiek op te leveren. Heeft Jezus zich tijdens zijn kruisiging evenmin kunnen inhouden? En sprak hij dan Latijn?

Ik denk dat Jezus niet zo'n goede timmerman was en dat het beroep destijds ook niet hoog in aanzien stond, gezien de reactie in Nazareth.

Opvallend is dat de religieuze elite in Jerusalem hem vooral kwalijk nam dat hij gezegd had de tempel te kunnen afbreken en in drie dagen weer opbouwen. Christenen zeggen dat Jezus dat overdrachtelijk bedoelde. Maar misschien vatten tijdgenoten zo'n uitspraak op als opschepperij van een megalomane timmerman?

Anders hadden de evangelisten daar wel iets over bedacht. Dat Jezus als jongen van twaalf niet alleen de schriftgeleerden imponeerde, maar dat van heinde en verre de notabelen hun bedienden naar Nazareth zonden om een hobbelpaard of dressoir te laten maken. Totdat hij zijn gereedschap aan een jongere broer gaf en de politiek in ging.

In plaats daarvan had een hoge Romeinse militair hem kunnen meenemen naar de Eeuwige Stad, waar de Nazarener het lokale schrijnwerk een kwaliteitsimpuls kon geven.

    • August Hans den Boef