`Het spijt ons zeer'

De brief van ambassadeur Joseph Prueher aan de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Tang Jiaxuan, zoals uitgegeven door het Witte Huis:

`Geachte heer minister,

Namens de regering van de Verenigde Staten stel ik hierbij stappen voor om deze kwestie op te lossen.

Zowel president Bush als minister van Buitenlandse Zaken Powell heeft zijn oprechte spijt betuigd over uw vermiste piloot en vliegtuig. Laat de Chinese bevolking en de familie van piloot Wang Wei alstublieft weten dat hun verlies ons zeer spijt.

Hoewel de precieze gang van zaken rond de gebeurtenissen nog steeds onduidelijk is, maakte volgens de informatie die wij hebben ons ernstig beschadigde toestel een noodlanding nadat de internationale procedures voor noodgevallen waren gevolgd. Het spijt ons zeer dat er geen mondelinge toestemming was voor het binnendringen van China's luchtruim en voor de landing, maar we zijn erg blij dat de bemanning veilig is geland. We stellen China's moeite om voor onze bemanning te zorgen op prijs.

In het licht van het tragische incident en naar aanleiding van mijn gesprekken met uw vertegenwoordiger, hebben we tot de volgende maatregelen besloten:

Beide partijen stemmen in met een ontmoeting om het incident te bespreken. Mijn regering gaat ervan uit en verwacht dat onze bemanning toestemming krijgt om China zo snel mogelijk te verlaten. Het gesprek zou op 18 april 2001 moeten beginnen.

Op de agenda van deze ontmoeting zou een bespreking van de oorzaken van het incident moeten staan, mogelijke aanbevelingen hoe dergelijke botsingen in de toekomst vermeden kunnen worden, de opzet voor een plan voor de onverwijlde terugkeer van het EP-3 toestel, en aanverwante kwesties. We erkennen het voornemen van uw regering om verkenningsvluchten van de VS nabij China tijdens de ontmoeting aan de orde te stellen.

Hoogachtend, Joseph W. Prueher'