De euthanasiewet in negen talen

Nu Nederland definitief een wet heeft aangenomen, waarmee euthanasie in principe niet meer strafbaar is, staan het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades voor de taak de buitenwereld uit te leggen wat de wet behelst.

Hoe nodig dat is, bleek voorlichter Kees van Spronsen van het ministerie vanmorgen al om 6.30 uur, toen een radiostation uit het heel katholieke Beieren bij hem aan de lijn hing. ,,Ik heb ze toen uitgelegd dat de wet in het geheel niet is bedoeld om onze bejaardenhuizen te ruimen. In Duitsland denkt iedereen ook meteen aan dr. Mengele.''

Om aan alle vragen het hoofd te bieden, heeft het ministerie vanaf heden onder het kopje `ethical issues' in negen talen een uitgebreid dossier over de euthanasiewetgeving op zijn internationale home page staan, inclusief een Poolse en een Russische versie. Hierop wordt via vraag en antwoord een aantal van de belangrijkste aspecten van de euthanasiewet toegelicht.

Voorts liggen er brochures in allerlei talen bij de drukker, waarin de nieuwe Nederlandse wet wordt uitgelegd. Over een paar weken zullen de ambassades die tot hun beschikking krijgen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is overigens volstrekt niet van zins de ambassadeurs op pad te sturen om het Nederlandse euthanasiestandpunt overal actief uit te dragen. Dat zou bij zo'n gevoelig onderwerp averechts kunnen werken. ,,We zijn geen propagandisten'', aldus Van Spronsen. ,,We moeten niet de indruk wekken in de trant van: kom hier voor het spuitje.''

Wel kan iedereen die zich bij een ambassade met vragen over euthanasie meldt op een uitgebreid mondeling of schriftelijk antwoord rekenen. ,,Het is belangrijk dat ons standpunt juist en genuanceerd naar buiten komt'', aldus de woorvoerder.

Naar verwachting zal vooral de ambassade in Duitsland met veel vragen worden geconfronteerd. Ook in een door en door katholiek land als Polen worden veel vragen verwacht.

In het buurland België daarentegen, dat zelf euthanasiewetgeving op stapel heeft staan, zal de Nederlandse wet vermoedelijk minder opwinding gaan veroorzaken.