Contactgroep tegen separatisme Balkan

De ministers van Buitenlandse Zaken van de zes landen van de Contactgroep voor ex-Joegoslavië hebben zich gisteren uitgesproken tegen verdere fragmentatie van de Balkan.

De ministers – uit de VS, Rusland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Italië – uitten zich in Parijs tevreden over de recente arrestatie van ex-president Miloševic van Joegoslavië en vroegen Belgrado samen te werken met het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in Den Haag, dat Miloševic opeist. Maar in het slotcommuniqué werd Belgrado niet specifiek opgeroepen Miloševic naar Den Haag te sturen en kwam ook het woord `uitlevering' niet voor. Na de bijeenkomst zei de Amerikaanse minister Colin Powell ervan uit te gaan dat Miloševic ,,uiteindelijk'' in Den Haag terecht zal staan.

De ministers van de Contactgroep – die sinds 1994 het internationale beleid jegens de Balkan coördineert – maakten duidelijk dat hun aandacht vooral uitgaat naar het verstevigen van de stabiliteit op de Balkan. Het Montenegrijnse streven naar onafhankelijkheid – hoofdthema bij de verkiezingen in Montenegro op 22 april – werd door de Contactgroep afgewezen. De Contactgroep wil ,,een democratisch Montenegro in een democratisch Joegoslavië'', aldus het slotcommuniqué. De Montenegrijnen werd duidelijk gemaakt dat, als ze binnen Joegoslavië blijven, ze ,,de internationale gemeenschap in staat stellen de politieke, economische en financiële steun aan Montenegro voort te zetten'', aldus de verklaring.

Het duidelijke `nee' van de Contactgroep tegen onafhankelijkheidsbewegingen en separatisme geldt niet alleen de Montenegrijnen, maar ook de Albanezen in Macedonië, Kosovo en Zuid-Servië, en de Kroaten in Bosnië. De Macedonische autoriteiten moeten ,,hervormingen en de dialoog'' gebruiken om de conflicten met de grote Albanese minderheid bij te leggen en hun multi-etnische samenleving te consolideren. Alle groeperingen in Macedonië moeten afzien van geweld en extremisten isoleren. De Kroaten in Bosnië, die een eigen entiteit eisen, kregen van de Contactgroep te horen dat grondwetsschendingen en aanvallen op de internationale aanwezigheid ,,fel worden veroordeeld''. Dat geldt ook voor het geweld dat de Bosnische Kroaten vorige week in Mostar gebruikten tegen de internationale vredesmacht, de internationale politie en vertegenwoordigers van het internationale bestuur.