`Clippy' kan nu uit

Iedereen die gebruik maakt van het Officepakket van Microsoft wordt zo nu en dan, meestal op de meest ongelukkige momenten, geconfronteerd met een paperclip die komt vertellen hoe de Officesoftware moet worden gebruikt. Van die ervaringen is de softwareproducent uit Richmond inmiddels ook op de hoogte, zo blijkt uit de plannen die Microsoft voor `Office-assistent Clippy' heeft.

`Office XP laat me roesten en zweten' beweert het figuurtje op een speciaal voor het `afscheid' van Clippy in het leven geroepen website. Office XP is de opvolger van Office 2000 en moet binnen enkele maanden op de markt verschijnen. De meerwaarde van het nieuwe pakket moet nog blijken, het vorige Office-pakket bezat al meer toeters en bellen dan de grote meerderheid van consumenten in de praktijk gebruikt, maar de paperclip kan worden uitgezet, zoveel is inmiddels duidelijk. Voor de gebruikers die de paperclip-website bezoeken, geeft Microsoft een uitvoerige uiteenzetting over de mogelijkheden van het nieuwe Officepakket. En er kan over het lot van Clippy worden gestemd.