Winst Océ

In het artikel Océ wekt toorn belegger op (in de krant van maandag 9 april, pagina 11) wordt een woordvoerder onjuist geciteerd. In plaats van ,,Vandaar is geen winstwaarschuwing gegeven'' had moeten staan: ,,Daar is geen winstwaarschuwing gegeven''.