Tweespalt heerst onder boeren in MKZ-gebied

Het advies van landbouworganisatie LTO om 54.000 runderen in het MKZ-gebied te ruimen, is ingeslagen als een bom.

Rundveehouders uit de MKZ-driehoek Apeldoorn-Zwolle-Deventer hebben vandaag actie gevoerd tegen het advies van LTO om de 54.000 runderen in het gebied te ruimen. Dierenartsen in het afgesloten gebied willen juist wel dat minister Brinkhorst (Landbouw) afziet van het in leven laten van tegen mond- en klauwzeer ingeëente dieren.

Vanochtend verzamelden protesterende veehouders zich met hun trekkers in Twello en Terwolde en deelden folders uit aan passerende automobilisten voordat ze richting het GLTO-kantoor in Deventer vertrokken. Daar maakten ze hun woede over het advies kenbaar aan LTO-voorzitter Doornbos. Doornbos was daar ontboden door een – eveneens– ontstemde GLTO-leiding. De boeren verweten Doornbos dat het advies niet is overlegd met de achterban. Actieleider Evert-Jan Aalpoel verklaarde dat de argumentatie van LTO voor ruiming van de dieren ,,heel mager'' was.

Doornbos zei in een reactie dat de LTO alles in het werk zal stellen om ,,de pijn voor boeren en ook voor de dieren tot een minimum te beperken''. Hij gaf toe dat de vaccinatie achteraf bezien ,,onverstandig'' was en wees met een beschuldigende vinger naar Brussel omdat de runderen in de praktijk niet kunnen blijven leven zonder ,,enorme gevolgen voor een groter omliggend gebied''. ,,Het redden van zoveel runderen, is een onverantwoord alternatief'', aldus de LTO-voorman.

Het advies van LTO om 54.000 runderen in de driehoek Apeldoorn-Zwolle-Deventer te vernietigen, is in het hele MKZ-gebied als een bom ingeslagen. Niet alleen is er een verwijdering ontstaan tussen de landelijke LTO en de regionale afdeling GLTO; ook de verschillende agrarische sectoren zitten niet op één lijn. Zo is de varkenssector blij met het advies. Het langer in leven laten van de geënte runderen zou grote gevolgen hebben voor de ruim vijfhonderd varkenshouders in het gebied. Omdat het gebied voor maximaal achttien maanden wordt geïsoleerd van de rest van Nederland kunnen ze de geruimde varkens niet vervangen. Nieuwe dieren worden in die tijd namelijk niet toegestaan. Bovendien heeft het laten leven van de runderen ook grote gevolgen voor agrarische bedrijven in een cirkel van tien kilometer rond het gebied.

Bij ruiming van de runderen kan de MKZ-driehoek dertig dagen na doding van het laatste dier weer opengesteld worden. "Dit is de beste oplossing. Hoe vervelend het ook is voor de melkveehouders", zegt voorzitter J. Markink van de vakgroep varkenshouderij van GLTO.

De melkveehouders voelen zich in de steek gelaten. Niet alleen door minister Brinkhorst maar ook door LTO. ,,Wat we in jaren opgebouwd hebben, verdwijnt als sneeuw voor de zon'', zegt melkveehouder P. Boons uit Welsum. Hij heeft op zijn biologische melkveehouderij tweehonderd stuks melkvee. Als voorzitter van de afdeling biologische landbouw van GLTO heeft hij geen goed woord over voor het beleid van LTO. ,,Wij boeren worden van links naar rechts geslingerd''. Voorzitter J. Roemaat van de GLTO heeft begrip voor de emoties. Hij is eveneens van mening dat LTO onvoldoende rekening houdt met de gevoelens die leven binnen het MKZ-gebied. ,,Dat is een fout, dat is duidelijk.'' Ook de timing was volgens Roemaat verkeerd.

De dierenartsen in het gebied vinden dat minister Brinkhorst zijn plan om rundveehouders hun dieren een jaar in leven te laten houden, moet laten varen. Volgens hen moet hij het advies van LTO opvolgen om alle dieren in het gebied zo snel mogelijk te ruimen om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Later deze week wil de minister een definitief besluit nemen over het al dan niet in leven laten van de rundveestapels, die vaak na jarenlange fokprogramma's zijn opgebouwd en moeilijk snel kunnen worden vervangen.

Dierenartsen in de regio menen dat het lang afsluiten van de stedendriehoek de doodsteek zal zijn voor de boerenbedrijven, inclusief hun eigen praktijk. Richard Bomers, dierenarts in Vaassen, meent zelfs dat het plan van Brinkhorst om het gebied zo lang af te sluiten, is ingegeven door de wens om de boerenbedrijven ter plaatse weg te saneren, zodat de vrijkomende grond relatief goedkoop kan worden aangekocht voor het realiseren van natuur of woningen.

Terwijl de GLTO-bestuurders gisteravond in Klarenbeek bijeen waren om zich te beraden, maakte LTO-voorzitter Doornbos het advies om te ruimen al wereldkundig. Dit leidde tot emotionele taferelen. De GLTO is het in principe met LTO eens dat de oorspronkelijke keuze om de runderen te laten leven, geen reeële optie was. Volgens Roemaat hebben de vleesverwerkende industrie en de zuivelconcerns laten weten dat ze niet op het melk en vlees uit het MKZ-gebied zitten te wachten. De GLTO spant zich nu in voor een goede schaderegeling voor de betrokken bedrijven. GLTO gaat er vanuit dat de melkveehouders voor een langere periode financiële hulp nodig hebben, omdat 54.000 stuks melkvee niet binnen korte tijd te vervangen zijn. ,,Je praat over een paar procent van de hele Nederlandse veestapel. Die vervang je niet van de ene op de andere dag.''