Subsidiestop dreigt voor Las Palmas

Als er niet snel een directeur benoemd wordt voor het nieuwe `instituut voor beeldcultuur' Las Palmas in Rotterdam, trekt staatssecretaris R. van der Ploeg de miljoenensubsidie voor de kunstinstelling in.

Dat dreigement uitte Van der Ploeg gisteren in brieven aan zowel het Rotterdamse gemeentebestuur als aan het bestuur van de instelling. Hij noemt daarin het gebrek aan voortgang rond Las Palmas `onaanvaardbaar'. Hij wijst erop dat het bestuur al zeven maanden bezig is, zonder resultaat. Voor 1 mei moeten gemeente en Las Palmas van hem duidelijkheid geven over de benoeming van een algemeen directeur en over de financiering en verbouwing van het voormalige pakhuis Las Palmas op de Kop van Zuid waarin het instituut moet komen. Zo niet, dan heeft dat financiële consequenties, aldus de staatssecretaris.

De Rotterdamse wethouder Hans Kombrink (cultuur) vindt het ultimatum van Van der Ploeg `zeer onredelijk', zei hij gisteren. De voorbereidingen zijn `in volle gang' en de staatssecretaris weet dat, aldus Kombrink. Wel erkent hij dat er vertragingen zijn. Die zijn een gevolg van een `heroriëntatie' op de invulling van het gebouw waarin meer ruimte voor commerciële verhuur gezocht moet worden door het lager uitvallen van overheidssubsidies.

In september vorig jaar verleende Van der Ploeg aan Las Palmas naast de reeds bestaande subsidie aan de deelnemende instellingen (2,1 miljoen) een extra bijdrage van 4 miljoen gulden per jaar, als onderdeel van het Kunstenplan 2001-2004. De instellingen hadden 9,4 miljoen per jaar gevraagd. De subsidietoezegging gold voor twee jaar. Volgens Kees Weeda, hoofd culturele zaken van de gemeente Rotterdam, zijn de subsidievoorwaarden van Van der Ploeg debet aan de opgetreden vertraging. ,,Wij gaan 75 miljoen gulden investeren in een gebouw dat bedoeld is voor instellingen die slechts voor twee jaar subsidie hebben gekregen. Er zijn dus veel onzekerheden.''

Met het oog op een sluitende exploitatie heeft de gemeente met medeweten van het ministerie van OCenW de afgelopen maanden gezocht naar extra huurders voor delen van het gebouw op de Kop van Zuid. Weeda: ,,Samen met de lager uitgevallen subsidies betekent dit dat de instellingen hun plannen hebben moeten herzien. Daar wordt nog aan gewerkt. De deadline die van der Ploeg nu ineens stelt is onrealistisch.'' De onzekere financiële basis van Las Palmas is volgens Weeda `niet bevorderlijk' voor het vinden naar een directeur: ,,We zoeken iemand van naam en faam. Die wil zekerheid.''

Interim-manager Rob van Gameren reageert laconiek namens het bestuur van Las Palmas. De directeursvacature zal volgens hem nog `voor de zomer' zijn ingevuld. Hij is verbaasd over de scherpe toon in de brief: ,,Wij houden het ministerie bijna wekelijks op de hoogte.''

Aan de plannen voor Las Palmas (een samenwerkingsverband van het Nederlands Foto Instituut, Nederlands Fotoarchief, Nationaal Fotorestauratie Atelier en V2, centrum voor nieuwe media) wordt sinds het voorjaar van 1998 gewerkt. Met het initiatief, waaraan oorspronkelijk ook werd meegewerkt door het Amsterdamse Filmmuseum, probeerde de gemeente Rotterdam het Wertheimer-legaat binnen te halen.

Dit legaat van 22 miljoen gulden wordt beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds en werd in 1997 door de jurist en fotoliefhebber Hein Wertheimer nagelaten voor de oprichting van een fotografiemuseum. Ook het Fotografie Museum Amsterdam werd met het oog op dit legaat opgericht.

    • Eddie Marsman