Pronk: nieuw voorstel voor klimaatdebat

De voorzitter van de VN-klimaatconferentie, de Nederlandse minister van Milieu Jan Pronk, wil de aanplant van bossen, die kooldioxide opnemen, meer dan tot nu toe meetellen in de strijd tegen klimaatverandering.

Dit is een van de voorstellen om te voorkomen dat de onderhandelingen over het Kyoto Protocol stuklopen. Het maakt in het voorstel niet uit of die bossen in eigen land of elders worden aangeplant.

In dit protocol uit 1997 zijn afspraken gemaakt om het broeikaseffect terug te dringen. De industrielanden hebben zich verplicht om de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) in 2012 te hebben verminderd met 5,2 procent ten opzichte van 1990. De onderhandelingen over de wijze waarop die reductie gerealiseerd moet worden liepen in november, tijdens de VN-klimaatconferentie in Den Haag, op niets uit. In juli moet in Bonn verder gepraat worden.

Twee weken geleden liet de Amerikaanse president Bush weten `Kyoto' niet te ratificeren. Eerder besloot hij elektriciteitscentrales niet te verplichten om de CO2-uitstoot terug te dringen. Maandag liet Bush weten dat hij komend jaar meer dan twee miljard dollar wil bezuinigen op uitgaven ter verbetering van het milieu, onder meer op onderzoeksprogramma's naar het broeikaseffect.

De reductie van CO2 door de aanplant van bossen, de zogeheten `sinks', was een belangrijk struikelblok in Den Haag. Europa vreesde dat Amerika via de sinks wilde ontkomen aan de aanpak van uitstoot in eigen land. Pronk stelt nu voor dat landen de helft van hun reductie mogen bereiken via de sinks. Voor de VS is dat een vooruitgang.

Pronk stelt ook voor om een fonds te stichten van 1 miljard dollar per jaar, waaruit klimaatprojecten in ontwikkelingslanden gefinancierd kunnen worden. Industrielanden zouden dit fonds moeten financieren, afhankelijk van hun uitstoot van broeikasgassen – dat zou kunnen betekenen dat de VS, die verantwoordelijk zijn voor ruim een kwart van de uitstoot, jaarlijks 250 miljoen dollar in dit fonds moeten storten. Wie de afgesproken reductie niet haalt, krijgt een boete opgelegd.

Met zijn nieuwe voorstellen hoopt Pronk te voorkomen dat de VS afhaken. En mocht dat niet lukken: ,,over vier jaar zijn er weer verkiezingen'' in de VS, aldus Pronk. In ieder geval wil hij door de concessies Japan, Canada en Australië – landen die in november samen met de VS tegenover de EU stonden – binnenboord houden.