Personalia

De deken van Salland, dr. G.J.N. de Korte, is door paus Johannes Paulus II tot hulpbisschop van Utrecht benoemd. Hij volgt J. Niënhaus op, die in 1999 om gezondheidsredenen zijn functie neerlegde en vorig jaar december overleed.

Kardinaal Simonis maakte de benoeming van zijn hulpbisschop woensdag bekend. Gerard Johannes Nicolaas de Korte (45) was van 1992 tot 1999 rector van het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. Simonis heeft hem tevens tot bisschoppelijk vicaris benoemd. De datum van de bisschopswijding is nog niet bekend. De Korte is sinds 1999 deken van Salland, een van de dekenaten van Utrecht. Hij blijft in Zwolle wonen.