Ontevreden huisartsen dreigen te gaan staken

De huisartsen gaan staken als het kabinet in de voorjaarsnota onvoldoende tegemoet komt aan de eisen van hun vakbond LHV. Ze leggen het werk drie dagen neer, in de week nadat het tijdstip voor het behandelen van de nota wordt vastgesteld. Naar verwachting neemt het kabinet vrijdag 20 april een beslissing.

De LHV wil een snelle waarschuwingsstaking, zo schrijft het bestuur in het periodiek `Actienieuws'. Als de Tweede Kamer het kabinet niet corrigeert gaan de huisartsen, zo kondigt het bestuur aan, vanaf 1 juli minder werken om zo hun werkzaamheden aan te passen aan de in hun ogen te lage beloning. Daartoe moeten de huisartsen per 1 juli hun contracten met de ziekenfondsen aanpassen, aldus het bestuur.

De huisartsen eisen van het kabinet ruim één miljard gulden, onder meer voor een hogere vergoeding van diensten buiten kantooruren. Voor dit laatste hebben de zorgverzekeraars een bedrag van 150 miljoen gulden bij minister Borst (Volksgezondheid) geclaimd. Voor de aanpassing van de praktijkkostenvergoeding hebben de verzekeraars verder 70 miljoen gulden gevraagd. De artsen willen daarvoor ruim één miljard gulden, waarvan 450 miljoen dit jaar.

Behalve aan staking en aanpassing van de contracten denkt de LHV ook aan acties als zondagsdiensten, het niet meer inschrijven van nieuwe patiënten en het staken van overleg. Het bestuur ontraadt de wens van enkele groepen artsen om per 1 juli het contract met de ziekenfondsen op te zeggen, omdat dan ziekenfondsverzekerden de rekening moeten voorschieten. Bovenal vreest de LHV dat de tarieven die Borst dan moet vaststellen lager zullen uitpakken dan de huidige ziekenfondstarieven.

De ledenvergadering van de LHV moet zich overigens nog uitspreken over de voorgenomen staking. Zij zal dat naar verwachting later deze maand in een extra vergadering doen.