Kok kondigt wet lidmaatschap koningshuis aan

Nog in de huidige kabinetsperiode zal een nieuwe `wet lidmaatschap Koninklijk Huis' worden ingediend, heeft premier Kok gisteren aangekondigd tijdens de behandeling van de Toestemmingswet voor het huwelijk van prins Constantijn en Laurentien Brinkhorst.

Kok wilde over inhoud noch datum van indiening mededelingen doen. In het parlement wordt algemeen aangenomen dat de wet een beperking van het aantal leden van het Koninklijk Huis zal behelzen. `Koninklijk Huis' is een staatsrechtelijk begrip, dat onder meer omschrijft op welke leden van de Koninklijke familie in meer of mindere mate de ministeriële verantwoordelijkheid van toepassing is.

Overigens hechtte de Verenigde vergadering van Eerste en Tweede Kamer, waarin Kok zijn aankondiging deed, gisteren zijn goedkeuring aan de Toestemmingswet. Zes Kamerleden van GroenLinks lieten aantekenen te hebben tegengestemd, uit anti-monarchistische overwegingen. De SP deed aan de beraadslagingen niet mee.

Tijdens het debat bleek dat bij bijna de helft van de vergadering (VVD, GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP) bedenkingen bestonden tegen het voornemen om de kinderen van prins Constantijn en Laurentien Brinkhorst niet de titel prins(es) te laten voeren, maar `graaf of gravin van Oranje Nassau' te noemen. De premier ging op dit bezwaar slechts uiterst summier in. Naar algemeen wordt aangenomen houdt het ontbreken van het predikaat prins(es) voor de kinderen van Constantijn (zelf derde in de lijn voor troonopvolging na Willem-Alexander en Friso) samen met het feit dat deze kinderen voor de voortzetting van de dynastie der Oranjes minder belangrijk zijn.

Een aantal fracties in de Verenigde vergadering meende dat er, omdat Laurentien Brinkhorst door haar huwelijk met Constantijn tot het Koninklijk Huis gaat behoren, mogelijk een conflict van belangen ontstaat voor haar vader, minister van Landbouw en daarmee mededrager van de ministeriële verantwoordelijkheid voor leden van het Koninklijk Huis. Premier Kok zei deze vrees niet te delen.