Instemming alom over anti-fileplan

Politiek en bedrijfsleven hebben enthousiast gereageerd op het advies van internetondernemer en voormalig Philips-topman R.Pieper over de kilometerheffing.

Pieper liet minister Netelenbos (Verkeer) gisteren weten dat de techniek voorhanden is om over twee jaar al een proef met variabele autokosten te nemen. Daarmee lijkt het rekeningrijden van de baan.

Vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer hebben waardering voor Piepers aanpak, die in een maand tijd een rapport met diverse mogelijkheden opleverde. Dat het nog geen uitgewerkt plan van aanpak bevat, is voor de Kamerleden geen bezwaar. De PvdA-fractie noemt het advies ,,een verademing'' omdat Pieper ,,de straf voor slecht gedrag er uit gehaald heeft''. PvdA-woordvoerder Van Heemst: ,,We zijn in de discussies over het rekeningrijden veel te veel gefixeerd geweest op het straffen. De vondst is om goed gedrag, dus rijden op andere tijden over andere wegvakken te gaan belonen.'' Volgens Van Heemst zou dat kunnen door de automobilist bonuspunten te verstrekken die de te betalen heffing (belasting) verlagen.

De VVD-er Hofstra noemt de plannen ,,zeer werkbaar'', vooral ook omdat de automobilisten een keus hebben. Het CDA is iets gematigder en stelt een aantal eisen aan de heffing. Volgens woordvoerder J.Reitsma kan de invoering alleen als de motorrijtuigenbelasting wordt afgeschaft. D66 benadrukt dat de privacy volgens Pieper voor honderd procent is gegarandeerd. Ook Van Heemst vindt dat van belang: ,,Als die garantie niet waterdicht blijkt, is de heffing wat mij betreft van de baan''. GroenLinks houdt vast aan de doelstelling die ook gold bij het rekeningrijden, namelijk minder mobiliteit en een kwart minder files op de wegen in de Randstad.

Inmiddels hebben B en W van Utrecht de minister meegedeeld dat ze met Rotterdam, Den Haag en Amsterdam mee willen doen aan een experiment met de kilometerheffing. De Utrechtse raad moet daar nog mee akkoord gaan. Eerder weigerde Utrecht een proef met tolpoorten. Voor het ministerie geldt als uitgangspunt dat hier zeker 4 miljoen weggebruikers aan mee moeten doen. In zijn rapport houdt Pieper op dit punt een slag om de arm: ,,Ik heb dat getal beschouwd als een indicatie.''

Ook maatschappelijke en belangenorganisaties als ANWB, FNV, VNO/NCW en Natuur en Milieu hebben met instemming gereageerd. Zij willen op korte termijn overleg met de minister.