EIB: het ene gat met het andere vullen

Geven Europese overheden de telecomconcerns met de ene hand wat ze hun met de andere hand hebben afgenomen?

Daar lijkt het wel op. Het afgelopen jaar hebben landen als Duitsland en Groot-Brittannië van mobiele telefoniebedrijven bijna 100 miljard euro aan betalingen voor UMTS-licenties ontvangen. UMTS is de afkorting die staat voor de nieuwe derde generatie mobiele telefonie die onder andere snel internet mogelijk maakt. De telecomconcerns hebben hoge verwachtingen van UMTS, maar hun kredietwaardigheid is sterk gedaald toen hun schulden toenamen na de betalingen voor die licenties – en dat zelfs nog voordat ze ook maar begonnen waren de 200 miljard euro uit te geven die nodig is om door heel Europa UMTS-netwerken aan te leggen.

Sindsdien lijken de Europese overheden tot inkeer te zijn gekomen. Nadat de top van regeringsleiders van de Europese Unie in Lissabon vorig jaar het belang van UMTS had benadrukt, hebben om kasgeld smekende telecomconcerns als het Nederlandse KPN hun gesprekken met de Europese Investeringsbank (EIB) over mogelijke financiële steun versneld.

Daar zouden de belaagde beleggers in telecomaandelen blij mee moeten zijn, want de EIB kan door haar hogere kredietwaardigheid de KPN zo'n 300 basispunten aan rentelasten besparen. Die subsidie is niet onbelangrijk, zeker niet nu de kapitaalmarkten vrijwel ontoegankelijk zijn geworden voor noodlijdende telecomconcerns.

Je zou verwachten dat zo'n profijtelijke subsidie een stormloop veroorzaakt. Tenslotte heeft de EIB de komende drie jaar slechts 15 miljard euro voor de hightechsector gereserveerd. Maar om voor een lening van de EIB in aanmerking te komen, moeten telecomondernemingen ten minste de helft van de kosten van ieder project bij commerciële kredietverstrekkers weten te financieren. En daarnaast kent de EIB de sector al heel goed, omdat ze er in de afgelopen vijf jaar 11,5 miljard euro aan leningen heeft uitgezet. Nieuwe klanten zijn welkom, maar moeten wel achter in de rij aansluiten.

De Europese Investeringsbank kan in theorie 50 miljard euro lenen voordat ze haar plafond bereikt. Als de bank daartoe zou overgaan, zou dat goed nieuws zijn voor de krap bij kas zittende Europese mobieletelefoniebedrijven. Maar het zou ook betekenen dat de Europese overheden weer terug zijn bij af. Na de eigen schuldenlast door de UMTS-veilingen te hebben verminderd, zou deze last weer omhooggaan door een mogelijke aansprakelijkheid van de lidstaten voor de EIB-leningen. Landen als Spanje en België, waar de veilingen niet veel hebben opgeleverd, zouden daar zeker tegen protesteren.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • John Paul Rathbone