Eerste Kamer stemt in met euthanasiewet

De Eerste Kamer heeft met 46 tegen 28 stemmen ingestemd met het wetsvoorstel dat artsen die euthanasie verrichten of hulp bij zelfdoding bieden onder voorwaarden vrijwaart van strafvervolging. De fracties van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks stemden unaniem voor, de andere fracties, die van het CDA, SP, SGP, en ChristenUnie waren tegen. Tijdens het debat demonstreerden ruim tienduizend tegenstanders van de wet rond de gebouwen van het parlement.

De ministers Borst (Volksgezondheid) en Korthals (Justitie) maken binnenkort bekend wanneer de wet ingaat. Waarschijnlijk is dat op 1 januari, zo hebben ze gisteren gezegd aan het slot van het tweedaagse debat in de senaat. Ze willen op korte termijn beginnen met een voorlichtingscampagne in het buitenland om de volgens hen daar levende `misverstanden' weg te nemen. Daarbij worden de ambassadeurs ingeschakeld, zo kondigden ze aan.

Tijdens het debat ontkenden de ministers dat met het wetsvoorstel Nederland zich op `een hellend vlak begeeft' als het gaat om de bescherming van het leven. Korthals sloot echter niet uit dat op den duur ook het criterium dat iemand levensmoe, `klaar met het leven is', op den duur als rechtvaardigingsgrond voor euthanasie of hulp bij zelfdoding wordt erkend.

Of dat gebeurt hangt mede af van de jurisprudentie die wordt gevormd bij de afhandeling van de `zaak Brongersma', de oud-PvdA-senator die hulp kreeg bij zijn zelfdoding omdat hij vond dat zijn leven uitzichtloos was geworden. Eerder had Borst al aangegeven dat euthanasie bij de eerste symptomen van de ziekte van Alzheimer of voor (zeer) oude mensen die wachten op de dood en voor wie het leven verder zinloos is geworden denkbaar is.

Volgens Korthals zal euthanasie echter ,,nooit normaal medisch handelen worden. Het blijft een uitzonderlijke noodsituatie''. Borst weersprak de vrees van onder meer CDA en GroenLinks dat door de wet de druk op artsen toeneemt om ,,sneller de spuit te pakken''. ,,Artsen zullen zich tegen in hun ogen onnodige euthanasie blijven verzetten, ze hebben geleerd hun rug recht te houden.''

Aan het slot van het debat herriep Borst haar eerdere uitspraak in de Tweede Kamer dat een patiënt palliatieve zorg mag weigeren en dan toch voldoet aan de criteria voor straffeloze euthanasie. Gisteren zei ze dat dit niet het geval is: de arts moet de patiënt dan duidelijk maken dat die kiest voor het voortzetten van het lijden en niet kan rekenen op euthanasie. ,,Anders wordt het te veel: u vraagt wij draaien'', aldus Borst in de senaat.