Drie verdachten beursfraude vrijuit

De Amsterdamse rechtbank heeft vanmiddag drie verdachten in de beursfraudeaffaire vrijgesproken. Het vonnis is een tegenslag voor het openbaar ministerie omdat het zal doorwerken in de komende rechtszaken tegen de hoofdverdachten in `Operatie Clickfonds'.

De zaak, tegen drie voormalige medewerkers van het commissionairshuis Strating Effecten, draaide om een constructie rond het gebruik van coderekeningen. Volgens het openbaar ministerie werd deze constructie gebruikt om de belastingen te ontduiken. De drie verdachten zouden daaraan hebben meegewerkt.

Strating Effecten had overeenkomsten gesloten met een bank en een Zwitserse rechtspersoon. Deze rechtspersoon beschikte weer over een aantal subrekeningen met codenamen die aan Nederlanders toebehoorden. Justitie kwam de constructie op het spoor via de administratie van de in Zwitserland woonachtige Nederlandse vermogensbeheerder D. de Groot. Maar omdat fiscale gegevens uit Zwitserland niet als bewijs mogen dienen in Nederland, werd een ander strafbaar feit ten laste gelegd. Volgens het OM levert de constructie valsheid in geschrifte op omdat de naam van de werkelijke rekeninghouder wordt verdoezeld. De rechtbank is het daar niet mee eens. Volgens haar geeft de constructie de juridische werkelijkheid juist weer. De rechtspersoon was immers de enige die bevoegd was van de rekening gebruik te maken. Dat deze rechtspersoon over verscheidene subrekeningen beschikte, maakt de overeenkomst nog niet vals, aldus de rechtbank. De drie verdachten werden daarmee ook vrijgesproken van het lidmaatschap van een criminele organisatie.

Het vonnis zal een belangrijke rol spelen in het grote proces tegen het effectenhuis Leemhuis en Van Loon dat volgende maand begint.