Betere banden met Rusland

Minister van Aartsen (Buitenlandse Zaken) heeft vanmorgen met zijn Russische collega Ivanov een actieprogramma geparafeerd, dat beoogt de bilaterale betrekkingen tussen beide landen de komende jaren te verstevigen. Ivanov, de eerste Russische minister van Buitenlandse zaken die Den Haag in bilateraal verband bezoekt sinds halverwege de jaren `90, verklaarde dat zijn bezoek verder vooral diende om het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Rusland voor te bereiden. Dat zal van 5 tot 8 juni plaatshebben. Later vandaag zou hij nog een ontmoeting met premier Kok hebben.