Vredesmonument

Naar aanleiding van het artikel van Geert Lebbing over het `Vredesmonument'(NRC Handelsblad, 27 maart) het volgende. Het `Vredesmonument' in Leiden is geplaatst op de Garenmarkt na ernstig verzet van vele buurtbewoners. De bezwaren waren onder meer dat het te kwetsbaar was voor de binnenstad, dat het wildplassers en zwerfvuil zou aantrekken. De gemeente Leiden heeft eerst door manipulaties geprobeerd een positieve stemming te creëren op de informatieavond door het selectief versturen van de berichtgeving. Toen dat niet hielp heeft de gemeente deze aanwijzingen naast zich neer gelegd. Een monument als dit zou het plein allure geven. Inderdaad het heeft het plein de allure gegeven die bij de stad hoort. Vuil verwaarloosd en zonder binding met de bewoners. Het zou Lebbing sieren als hij meer zelfverwijt en minder zelfbeklag toonde. `Kunst' moet niet worden opgedrongen aan de omgeving, die moet er een relatie mee hebben.

    • A.L. Hagedoorn