Voedselprobleem ernstiger in sub-Sahara

Ten zuiden van de Sahara zal het voedselprobleem in Afrika dit jaar duidelijk toenemen, zo waarschuwt de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. In het oosten van het continent blijft de situatie buitengewoon slecht, terwijl ,,voor zuidelijk Afrika, vooral door slecht weer, een scherpe daling van de voedselproductie wordt voorspeld. Aanvankelijk was er grote droogte in het gebied, terwijl in een latere fase zware regenval schade heeft toegebracht aan de oogst.''

De VN-organisatie schrijft dit in een rapport over de voedselvoorziening in Afrika ten zuiden van de Sahara, dat gisteren is gepubliceerd. Voor zestien landen in het gebied is volgens de FAO sprake van een noodtoestand.

,,Aanhoudende voedselbijstand is noodzakelijk in alle landen van oostelijk Afrika en in het Grote Meren-gebied, net als in Angola, Guinee, Liberia en Sierra Leone'', zo staat in het rapport. In deze laatste vier landen wordt de voedselproductie verstoord door aanhoudende politieke onrust.

Hetzelfde geldt voor de Democratische Republiek Congo en voor Soedan. Somalië is een van de weinige landen waar een verbetering zichtbaar is. ,,Het aantal mensen dat te maken krijgt met ernstige voedseltekorten wordt nu geschat op 28 miljoen, schrijft de FAO. ,,Van hen zitten er 18 miljoen, ofwel 64 procent, in oostelijk Afrika.

Het volledige rapport is beschikbaar op www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/giews/english/eaf/eaftoc.htm