`Veel kennis over kilometerheffing'

De kilometerheffing voor de automobilist kan er snel komen, denkt oud-Philipstopman Roel Pieper.

In het voorwoord van zijn rapport staat: ,,De problematiek waar het hier om gaat is buitengewoon lastig en ingewikkeld, op welke wijze je er ook naar kijkt.'

En toch, amper een maand nadat minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat), hem vroeg een alternatief voor het steeds impopulairder rekeningrijden te onderzoeken, komt professor Roel Pieper met een uitgewerkt advies, getiteld `MobiMiles'. Belangrijker nog, de boodschap luidt dat de kilometerheffing in 2003 kan worden ingevoerd. Bij het rekeningrijden betaalt de automolist bij het passeren van een tolpoort tijdens de spits een vast bedrag. Bij de kilometerheffing is er meer variatie in de bedragen, samenhangend met de tijdstippen en plaatsen waarop gereden wordt.

Pieper: ,,In de afgelopen periode is er veel steun gekomen uit de markt, van bedrijven en ook uit universiteiten. In drie weken is een geweldige hoeveelheid kennis bij elkaar gebracht, zonder dat ik het gevoel kreeg dat de een de ander wat wilde verkopen''.

U hebt het probleem opgelost?

,,Nou, dat is wel heel breed. Het rapport bevat voldoende bouwstenen om een systeem van kilometerheffing in te kunnen voeren. Er moet een kaart komen van Nederland met een indeling in verschillende wegtypes, waarbij de drukke wegen bijvoorbeeld in rood worden aangegeven. Je kunt die indeling beperken tot vijf kleuren.''

Een drukke weg in het oosten heeft dan dezelfde kleur als een druk gedeelte in de Randstad?

,,Ja, daar zit voor mij dan geen verschil tussen. Druk is druk.''

Een van de moeilijke zaken was de privacy.

,,Daar hebben we inderdaad wat op gevonden. In ons systeem wordt alleen vastgelegd van welk type weggedeelte gebruik is gemaakt en daar moet dan voor worden betaald. De posities van de automobilisten op een bepaald tijdstip worden niet verstuurd of opgeslagen. De Registratiekamer kon zich hier gelukkig ook in vinden, zo blijkt uit hun reactie.''

U doet geen aanbeveling voor een bepaalde techniek. Wat is daarbij de overweging geweest?

,,Je kunt zo sneller werken. In plaats van een technologie vast te leggen of daar op te gaan zitten wachten, kun je volgens mij beter beproefde technieken gebruiken, zoals de mobiele telefoon, global position-bepaling (gps). Je moet het gebruik van welke techniek ook niet in de wet gaan vastleggen.''

U vindt dat niet de minister maar een onafhankelijke organisatie met de heffing moet worden belast.

,,Het is beter om hier een zogenoemde `vertrouwde derde partij' voor in het leven te roepen. De overheid kan overigens heel goed toezicht houden op het functioneren van die onafhankelijke organisatie.''

Kenmerkende begrippen zijn variabilisatie en differentiatie, maar wat houdt dit precies in?

,,Bij het eerste moet je denken aan het aantal gereden kilometers. Daar zal voor moeten worden betaald. En welke prijs dat is, hangt weer van de weg af die gebruikt werd. Bij differentiatie kan het dan weer gaan om milieunormen die we belangrijk vinden. Zoals de uitstoot van een bepaald type auto, of het gewicht.''

Komt de heffing in de plaats van de wegenbelasting?

,,Ja, dat is de bedoeling, ons idee geldt als een vervangende belasting. Er wordt alleen betaald voor de mate waarin je als automobilist van de weg gebruik maakt.''

    • Harm van den Berg