Spaarzin hoogste in tien jaar

Sparen is weer in. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In januari maakten Nederlandse particulieren per saldo 6,1 miljard gulden over op spaarrekeningen. Dat is de grootste netto-instroom sinds tien jaar.

De grote instroom naar spaarrekeningen heeft volgens het CBS te maken met de malaise op de effectenbeurzen. Sinds een hoogtepunt van ruim 700 punten in september 2000, is de AEX-index gezakt tot ver onder de 600 punten, en bereikte zij eind maart een dieptepunt van 518 punten. De index schommelt nu al een week rond de 550.

In januari werd er door particulieren 28,9 miljard gulden gestort op spaarrekeningen, en werd 22,8 miljard gulden onttrokken. Naast de slechte stand op de effectenbeurzen kan ook het nieuwe belastingstelsle voor de gedragsverandering hebben gezorgd. Sinds dit jaar is rente niet meer als zodanig belast, maar wordt belasting van 30 procent geheven over een zogenoemd fictief rendement van 4 procent op het vermogen van particulieren, ongeacht de vorm waarin dat vermogen is belegd.

Recente gegevens over de netto-stroom van geld naar aandelen en aandelenbeleggingsfondsen zijn voor Nederland niet bekend. Voor heel Europa zowel als voor de VS wordt wel gesignaleerd dat er in de eerste maanden van dit jaar een uitstroom van kapitaal heeft plaatsgevonden.