Siamese tweeling na operatie van 80 uur gescheiden

Twee teams van Singaporese hersenchirurgen die elkaar regelmatig afwisselden hebben tijdens een operatie van meer dan tachtig uur de siamese tweeling Ganga en Jamuna Shrestha van elkaar gescheiden. De twee zusjes kwamen elf maanden geleden in een klein dorpje in Nepal ter wereld. Ze waren met de bovenkant van hun hoofden aan elkaar vergroeid, waarbij ze ieder een andere kant opkeken. Volgens de chirurgen van het Singapore General Hospital, waar de operatie plaatsvond, moesten de meisjes wel gescheiden worden om te kunnen overleven en om een normaal leven te kunnen leiden.

Ondanks de langdurige ingreep maken de gescheiden baby's het nu goed. De chirurgen, die de operatie vooraf hadden geoefend met plastic modellen en computersimulaties, hadden de scheidingsprocedure oorspronkelijk ingeschat op 36 uur. Het bleek echter moeilijker dan verwacht om alle bloedvaten op te sporen en te scheiden. Ganga en Jamuna deelden dezelfde schedelholte en sommige delen van hun hersenen en bloedvaten waren sterk vergroeid. Tijdens de operatie moesten de artsen op grond van de elektrische activiteit telkens beslissen welk deel van de hersenen aan welk meisje toebehoorde. Het is volgens de medici onvermijdelijk dat er hersenweefsel verloren is gegaan, maar of dat op latere leeftijd tot functionele schade zal leiden, is nog niet te zeggen.

Dat de hoofden van een siamese tweeling zijn vergroeid, is erg zeldzaam. Volgens de Amerikaanse neurochirurg Benjamin Carson van het Johns Hopkins Hospital, specialist op dit gebied, zijn er in de laatste zeshonderd jaar wereldwijd nog geen honderd gevallen gerapporteerd. In zijn boek The Big Picture uit 1999 schrijft Carson dat er dertig pogingen zijn ondernomen om dit soort siamese tweelingen te scheiden, maar dat slechts zeven van de zestig betrokken kinderen een dergelijk ingreep overleefden. Dertig kinderen stierven tijdens of vlak na de operatie en zeventien van hen liepen neurologische schade op. De laatste jaren is de kans op succes toegenomen door de verbeterde medische techniek. Vorig jaar oktober scheidden Australische artsen in Brisbane met succes een tweeling die met de achterhoofden aan elkaar vergroeid waren.

De Singaporese artsen die dag en nacht in touw waren om de meisjes te redden, voerden hun delicate werk pro deo uit. Daarnaast is er, nadat de siamese tweeling in oktober in Singapore met hun straatarme ouders arriveerde, een geldinzamelingsactie gehouden om de medicijnen en ziekenhuiskosten te kunnen betalen. Van het benodigde bedrag, 56.000 dollar, is een zevenvoud binnengekomen.