Senaat behandelt euthanasiewet minutieus

De Eerste Kamer wil dat minister Borst (Volksgezondheid) alsnog duidelijk maakt of bij iemand die een pijn verminderende behandeling weigert, het verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding mag worden gehonoreerd. Vorig jaar in de Tweede Kamer en bij de voorbereiding op het debat in de senaat zei de minister dan zo'n wens binnen de regels van de wet valt. Vanmorgen, tijdens het plenaire debat, verklaarde zij het tegendeel.

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer (D66, GroenLinks, PvdA en VVD) heeft zoals verwacht aan het begin van het plenaire debat verklaard akkoord te gaan met het wetsvoorstel dat artsen die euthanasie verrichten of hulp verlenen onder een aantal voorwaarden vrijwaart van strafvervolging. De woordvoerders toonden zich aan het begin van het debat geïrriteerd over de manier waarop in Nederland en daarbuiten voor- en vooral tegenstanders van de wetvoorstel hun bezwaren hebben verwoord. Vooral de vergelijking, door tegenstanders, van de Nederlandse euthanasiepraktijk met de manier waarop het Nazi-regime omging met de euthanasiewet uit de Weimar-Republiek schoot in het verkeerde keelgat.

De senaat was verdeeld over de vraag of er een regeling moet komen voor het geval een arts om principiële redenen weigert een verzoek om euthanasie te honoreren. D66 en PvdA willen dat zo`n arts wordt verplicht de patiënt te verwijzen naar een collega die daar geen moeite mee heeft. Maar de overige fracties willen daar niet van weten. Volgens GroenLinks zou door zo'n verplichting de arts worden gedwongen tot `collaboratie met handelingen die hij principieel afwijst'. Net als andere fracties wil GroenLinks wel dat de arts de patiënt informeert over zijn standpunt. Borst wil de verpleeg- en ziekenhuizen verplichten hun euthanasiebeleid in een protocol vast te leggen. Zij denkt erover instellingen die in een regio `monopolist' zijn een verwijsplicht op te leggen.

Borst en Korthals (Justitie) moeten de senaat vanmiddag tijdens de tweede termijn ook opheldering verschaffen over de positie en de verantwoordelijkheid van de commissies bij wie artsen euthanasie en hulp bij zelfdoding moeten melden en die toetsen of de arts volgens de regels heeft gehandeld.