Schuldhulp Rotterdam werkt slecht

De manier waarop Rotterdam arme huishoudens uit de schulden wil helpen, werkt slecht. In plaats van de voorgenomen vijfduizend huishoudens, werden vorig jaar slechts honderd mensen bijgestaan in het aflossen van hun schulden.

Dat schrijft de Rotterdamse Rekenkamer in een vandaag verschenen rapport. Bij de schuldhulpverlening werken gemeente, maatschappelijk werk, gemeentelijke kredietbank en de dienst sociale zaken samen. Vorig jaar was het eerste volledige jaar dat het project liep.

Volgens de rekenkamer is de hulp niet effectief en niet efficiënt. Cliënten komen soms op vier wachtlijsten terecht en door de gemiddelde wachttijd van vijf maanden voor een eerste gesprek haken veel mensen af. Ook is het aantal minima met problematische schulden te laag geschat. In plaats van de 25 duizend huishoudens, waar de gemeente Rotterdam vanuit is gegaan, schat de rekenkamer dit aantal op 34 duizend.

De gemeente had zelf ook door dat de nieuwe aanpak niet werkte en heeft plannen opgesteld om het beleid bij te sturen. De doelstelling om per jaar vijfduizend huishoudens te helpen is bijgesteld naar drieduizend. Burgemeester en wethouders vinden dat de Rekenkamer zijn conclusies te zwaar heeft aangezet.