Politie wil hulp leger bij MKZ

De grootschalige politie-inzet in de MKZ-gebieden is niet langer verantwoord. Dat zegt de politievakorganisatie ACP. De ACP vindt, net als het Korpsbeheerdersberaad, dat het leger moet worden ingezet. De politiekorpsen in de regio's waar MKZ heerst, draaien 12-uursdiensten en krijgen assistentie van korpsen uit de rest van het land. ,,Inclusief debriefing en reistijd zijn sommige agenten 20 uur per dag in touw. Zo lang wakker blijven is onverantwoord'', aldus voorzitter J. Vogel van de ACP. Het leger heeft inmiddels 150 militairen ter beschikking gesteld voor de bewaking van de MKZ-driehoek Apeldoorn-Deventer-Zwolle. Vogel noemt dat ,,een druppel op de gloeiende plaat''. Inzet van meer militairen onder regie van de politie is volgens hem noodzakelijk, zodat agenten zo snel mogelijk terug kunnen naar de 8-uursdiensten. Volgens Vogel blijft regulier politiewerk, zoals recherche-onderzoek, nu liggen. ,,Aangiftes worden wel opgenomen, maar blijven liggen. Dat effect zie je pas aan het einde van de crisis.''

De burgemeester van Rotterdam I. Opstelten is voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad. Hij vindt dat behalve het leger ook particuliere beveiligingsdiensten de politie moeten ontlasten. De ACP is daar principieel tegen. ,,Ook in tijden van crises moet je je principes overeind houden'', zegt Vogel. De MKZ-crisis kost de politie ongeveer 140.000 mensuren extra. Bij Euro-2000 kwam de extra inzet uit op 90.000 mensuren.

De grootschalige politie-inzet in de MKZ-regio's brengt het doorgaan van grote evenementen waarbij politie-assistentie noodzakelijk is, niet in gevaar. De Overijsselse en Gelderse korpsen krijgen ook de komende weken bijstand van politiekorpsen uit het de rest van het land. Zo zijn er vandaag ME'ers uit Friesland en Amsterdam in Kootwijkerbroek actief. ,,We hebben de pijn verdeeld, en als het rustig blijft kunnen we het zo lang volhouden'', zegt woordvoerder H. Munniksma van het politiedistrict West-Veluwe Vallei.