Oplossing in conflict NS met bonden nabij

De directie van de Nederlandse Spoorwegen en de vakbonden zouden vanmiddag om drie uur opnieuw met elkaar in overleg gaan. De sectorraad van FNV Bondgenoten gaf bestuurder A. van den Berg ,,na stevig overleg'' vanochtend de ruimte verder te onderhandelen met de NS-directie. Daardoor is een oplossing in het al maandenlang durende conflict bij de Nederlandse Spoorwegen nabij.

Over de inhoud van het mandaat wilde FNV vanmiddag geen uitspraken doen. Bestuurder Van de Berg zegde toe dat de bond deze week in ieder geval niet tot staking zal oproepen. Het ultimatum van spoorwegvakbond VVMC aan NS loopt om zes uur vanavond af. ,,Pas als er daadwerkelijk een akkoord is, blazen we de staking af'', zei een VVMC-woordvoerder.

De kaderleden van FNV Bondgenoten kwamen vanochtend in spoedberaad in Utrecht bijeen om een oplossing te zoeken in het conflict over het nieuwe dienstrooster bij de Nederlandse Spoorwegen. FNV had de NS-directie rond het middaguur verzocht om een nieuw gesprek.

Gisteren mislukte het overleg tussen NS, de ondernemingsraad en de bonden. De bonden en de directie waren elkaar dicht genaderd in het conflict over het zogenoemde `rondje om de kerk', het voornemen van NS om het personeel uit overwegingen van doelmatigheid zoveel mogelijk op vaste trajecten te laten rijden. De NS-directie had de bonden uitgenodigd voor een gesprek en legde nieuwe voorstellen op tafel.

De NS-directie was gisteravond bereid om meer variatie toe te staan in het werk van conducteurs en machinisten, maar houdt vast aan 10 juni als datum voor invoering van het nieuwe rooster. De ondernemingsraad, vakbond CNV, de Vereniging voor Hoger Spoorwegpersoneel (VHS) en VVMC, zagen in de voorstellen voldoende aanknopingspunten om verder te praten. De leden van FNV Bondgenoten namen met de voorstellen geen genoegen. De kaderleden eisten dat NS de invoering van het nieuwe dienstrooster per 10 juni op zou schorten. Pas dan zouden ze verder praten. VVMC en CNV waren gisteren woedend op FNV, volgens VVMC ,,verpestte'' de bond het ,,voor iedereen''. Ook VVMC heeft vanochtend met de kaderleden overlegd om te kijken of de acties afgewend zouden kunnen worden. Als VVMC alsnog zou gaan staken, zou de bond in de vreemde positie verkeren dat ze het werk onderbreken voor iets waar ze het met de NS-directie over eens zijn geworden.