NFI vindt 46.000 sporen in oude zaken

Een inventarisatie van sporenmateriaal uit elfduizend oude strafzaken heeft het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Rijswijk – het voormalig Gerechtelijk Laboratorium – ruim 46.000 bruikbare sporen opgeleverd. In totaal zijn 53.140 sporen onderzocht. Het bewaarde sporenmateriaal (zoals haren, bloed, sperma en huidcellen) heeft betrekking op strafzaken uit de periode 1984-1996.

Dat heeft directeur-generaal M. Dessens van de afdeling rechtshandhaving van het ministerie van Justitie vanochtend gezegd op het congres `DNA: sporen naar de toekomst', dat in Den Haag wordt gehouden. Dessens sprak namens minister Korthals (Justitie).

De inventarisatie begon in juli vorig jaar. Justitie wilde nagaan in hoeverre het aanwezige sporenmateriaal uit oude strafzaken nog bruikbaar zou zijn voor nieuw DNA-onderzoek. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van DNA-technologie kunnen nieuwe, bruikbare aanwijzingen worden gevonden voor de opheldering van oude strafzaken.

Er is nog niet vastgesteld in welke strafzaken ook daadwerkelijk nader DNA-onderzoek zal worden gedaan. Daarvoor is nader dossieronderzoek nodig. Nagegaan moet bijvoorbeeld worden of er zaken zijn verjaard, of in die zaken een verdachte is opgespoord en zo ja, of dit tot een veroordeling heeft geleid.

Justitie zal naar verwachting twee jaar nodig hebben om alle dossiers te bestuderen.