La Nación 1

In het artikel van de Argentijnse journalist Graciela Iglesias van La Nación (NRC Handelsblad, 4 april), staat een fout .

Iglesias schrijft dat Zorreguieta niet voorkomt op de lijst van 9.000 personen die waren onderzocht in het rapport Nunca Mas van de commissie-Sabato. Dat is niet zo vreemd want het desbetreffende rapport bevat een aanhangsel waarin de namen van 9.000 verdwenen personen vermeld staan en Zorreguieta is daar natuurlijk niet bij.

Iglesias haalt daders en vermisten door elkaar. In het rapport Nunca Mas wordt overigens wel ook een paragraaf gewijd aan verdwijningen in de landbouwsector die onder Zorreguieta viel.

In 1985 maakte ik in Argentinië diverse radioreportages over de mensenrechtensituatie en interviewde ook Ernesto Sabato. Mij bleek dat La Nación in de periode 1976-1983 tot de krachtigste pleitbezorgers van de junta had behoord. Ik ontmoette in 1985 een redacteur van La Nacion, die zich nog steeds vierkant stelde achter het `proces van nationale reorganisatie' dat de junta in 1976 begonnen was. In 1985 was er al de democratisch gekozen regering van president Alfonsin.

Graciela Iglesias zou er goed aan doen de geschiedenis van haar eigen krant en haar eigen land beter te onderzoeken.

    • Drs. J.A.E. Vermaat