Koers Tulip gaat na rode cijfers verder onderuit

Het aandeel van computerfabrikant Tulip is gisteren op de beurs onderuitgegaan nadat het bedrijf bekendmaakte een negatief eigen vermogen te bezitten. Het fonds kelderde 16 procent in waarde. Vanochtend volgde enig herstel. De koers was rond het middaguur weer met 8 procent gestegen tot 63 eurocent.

De Amsterdamse beurs heeft geëist dat het eigen vermogen, een buffer om verliezen op te kunnen vangen, binnen twee weken moet zijn aangezuiverd. Voldoet Tulip niet aan deze eis, dan volgt een plek op het zogeheten ,,strafbankje''. Dit is een aparte status voor beursfondsen die in moeilijkheden verkeren.

Tulip heeft al eerder op het strafbankje op de beurs gezeten, maar kreeg eind 1999 weer een officiële notering aan de effectenbeurs. Die aankondiging leidde destijds tot optimisme onder beleggers.

De enkele dagen geleden vanuit Brabant naar Amersfoort verhuisde onderneming rapporteerde over het afgelopen jaar een verlies van 24,5 miljoen euro (54 miljoen gulden). Hiervan is 18,5 miljoen euro verlies afkomstig uit gewone bedrijfsvoering, de rest is een bijzondere last die is uitgetrokken voor een in november vorig jaar aangekondigde reorganisatie. Bij deze sanering verdwenen honderd van de driehonderd banen.

Het verlies ligt twee keer zo hoog als de onderneming eind vorig jaar aankondigde. Volgens het computerbedrijf is de reorganisatie langzamer verlopen dan verwacht. Tulip wordt geleid door Jip van den Berg, een manager die afkomstig is van softwarebedrijf Baan.

Door het verlies is het eigen vermogen van de geplaagde computeronderneming weggevaagd. Volgens Tulip bedraagt het weerstandsvermogen nu 8,8 miljoen euro negatief. Om de buffer weer op sterkte te krijgen geeft het bedrijf onderhands nieuwe aandelen uit aan twee partijen: Begemann en NMB Heller. Zij kopen 60 miljoen aandelen voor 0,455 euro per stuk.

De transactie draait om het omzetten van schuld in eigen vermogen. Het is onduidelijk hoe groot de belangen van Begemann en NMB Heller worden na de emissie van de aandelen. Na deze vermogensversterking komt de buffer uit op ruim 27 miljoen euro positief.

De industriële participatiemaatschappij Begemann heeft al een belang van meer dan 60 procent in Tulip en heeft eerder aangegeven dat belang te willen verkopen. Ook in 1998 zorgde de investeerder voor een kapitaalinjectie om de onderneming op de been te houden. Tulip behaalde het afgelopen jaar een omzet van 113 miljoen euro, 30 procent hoger dan een jaar eerder. Voor dit jaar rekent Tulip weer op een positief resultaat.