Kilometerheffing kan over twee jaar

Over twee jaar al kan worden proefgedraaid met een systeem van kilometerheffing op de Nederlandse wegen. Dat stelt internetondernemer en deeltijdhoogleraar R. Pieper.

In zijn rapport MobiMiles dat hij vandaag aan minister Netelenbos (Verkeer) heeft uitgebracht, concludeert Pieper dat de bestaande techniek geschikt is om over twee jaar proef te draaien met de kilometerheffing. Drie jaar later zou de heffing overal kunnen gelden. Pieper spreekt niet van heffing maar van `variabale autokosten'

Een maand geleden deed de minister aan Pieper het verzoek om na te gaan of de techniek voor kilometerheffing over twee jaar al zover is dat ze kan worden gebruikt. Als dat mogelijk is, kan een experiment met tolpoorten achterwege blijven, liet minister Netelenbos begin maart plotseling weten. In de samenleving en in de Tweede Kamer was het verzet tegen de tolpoorten toegenomen. Dat was volgens de minister echter niet de reden om er maar van af te zien, juist de laatste tijd was er meer informatie beschikbaar gekomen over nieuwe technologieën.

Pieper adviseert evenwel om vooral gebruik te maken van beschikbare en ook al gebruikte technieken, zoals de mobiele telefonie en de locatiebepaling. ,,Het is mogelijk met de huidige technologie vast te stellen in welk wegvak het voertuig zich bevindt.''

De kern bestaat uit een zogenoemde trusted wallet, een chip waarmee berekeningen en andere gegevens kunnen worden uitgevoerd en opgeslagen. In voertuigen die aan een proef meedoen, moet een klein apparaat worden ingebouwd dat berekeningen voor de heffing uitvoert.

Pieper gaat in zijn advies uit van verschillende wegtypes. ,,Ik denk dat je hooguit vijf verschillende types overhoudt die we met kleuren kunnen aanduiden op een wegenkaart van Nederland'', zegt hij. Drukke weggedeeltes in de randstad krijgen dan dezelfde kleur als drukke wegvakken in andere delen van het land. In Piepers model zijn het de wegvakken waarvoor moet worden betaald. En de hoogte van de bedragen kan weer verschillen per dagdeel. Naast deze variabele kosten wil Pieper ook een differentiatie aanbrengen door het rijden met vervuilende of zware auto's duurder te maken. De heffing zal ook de bestaande (vaste) wegenbelasting moeten vervangen.

Met het doorberekenen van kosten voor het gebruik van weggedeeltes denkt Pieper ook de gevaren voor de privacy van weggebruikers te hebben omzeild. ,,Het systeem registreert uitsluitend van welk wegtype gebruik wordt gemaakt. Het rode wegvak kan evengoed in de randstad als bij Hengelo zijn gebruikt. Een reconstructie van de gereden route is met dit systeem onmogelijk'', zegt Pieper.

VRAAGGESPREK: pagina 3